PS Sofronie își aniversează ziua de naștere

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, își aniversează joi, 3 noiembrie 2016, 49 de ani de viață.

În cele ce urmează vă prezentăm mai multe date bibliografice preluate de pe site-ul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei:

Date biografice

S-a născut la 3 noiembrie 1967 în municipiul Arad, judeţul Arad. A fost botezat în biserica parohiei Arad-Şega II, cu numele Radu-Ştefan.

Formare educaţională

A urmat Grădiniţa germană particulară din Arad. A continuat studiul limbii germane, în particular, din clasa I până în clasa a VIII-a.

Clasele primare, I-IV, le-a frecventat la Şcoala Generală nr. 1 din Arad, între anii 1974-1978. Din clasa a II-a a început studiul limbii franceze.

În ciclul gimnazial, clasele V-VIII, a studiat la Şcoala Generală nr. 4 din Arad (actualul Colegiu Naţional „Vasile Goldiş”), între anii 1978-1982. Din clasa a V-a a început studiul limbii ruse. În această perioadă a studiat în particular limba engleză.

Ciclul liceal, clasele IX-XII, l-a urmat la Liceul „Ioan Slavici” din Arad (actualul Colegiu Naţional „Moise Nicoară”), profilul matematică-fizică, promoţia 1986. La examenele de treapta I şi a II-a a intrat cu cea mai mare medie de concurs. Examenul de bacalaureat l-a susţinut în sesiunea iunie 1986, cu media generală 9,69, fiind şef de promoţie.

A fost admis, cu cea mai mare medie a întregului concurs (incorporabili şi neincorporabili), respectiv 9,23, la concursul de admitere la Institutul de Medicină din Timişoara, Specializarea Medicină Generală, sesiunea iulie 1986, la categoria incorporabili.

Urmează stagiul militar cu termen redus, nouă luni, în perioada septembrie 1986-iunie 1987, la Şcoala Militară de Ofiţeri în Rezervă „Detaşamentul Păuliş” din Lipova, judeţul Arad (U.M. 01191).

Între anii 1987 – 1993 urmează cursurile Facultăţii de Medicină din Timişoara, absolvite în 1993, cu media generală a celor şase ani de studii 9,82. În sesiunea septembrie 1993 a susţinut examenul de licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara, noua denumire după 1990, în urma căruia a obţinut diploma de Doctor-medic, eliberată de Ministerul Învăţământului, cu media de examen 10.

În 1990 participă la înfiinţarea filialei Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Timişoara, iar din 1991 devine preşedintele acesteia.

Se înscrie la concursul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, Specializarea Teologie Pastorală, sesiunea octombrie 1993, în urma căruia este declarat admis, cu cea mai mare medie generală de admitere, respectiv 9,80.

În perioada 1993 – 1997 urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, absolvite în 1997, cu media generală a celor patru ani de studii 9,93. Examenul de licenţă îl susţine în sesiunea iunie 1997, cu teza „Cuvinte despre rugăciune ale Părintelui Sofronie Saharov”, în urma căruia obţine diploma de licenţă în teologie, cu media examenului de licenţă 10.

Între anii 1993 – 1994 lucrează ca medic stagiar la Spitalul Judeţean şi la Spitalul Municipal, ambele din Arad, şi organizează filiala Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Arad.

În cursul anilor 1994, 1995 şi 1996 a efectuat stagii de pregătire duhovnicească la Mănăstirea Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia.

La 18 ianuarie 2011 a susţinut examenul de Doctorat în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, cu teza „Hristologia Bisericilor Vechi Orientale”, sub îndrumarea Părintelui Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, primind calificativul maxim, „Magna cum laude”. Lucrarea este în curs de publicare.

În anul 1995 a fost închinoviat la Mănăstirea Hodoş-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului, iar în Postul Adormirii Maicii Domnului din 1995 a fost tuns în monahism de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei al Aradului, naş de călugărie fiind  Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, care îi dă numele de călugărie Sofronie.

A fost hirotonit ierodiacon şi, apoi, ieromonah pe seama Mănăstirii Hodoş-Bodrog de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, cu încuviinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei al Aradului, în 12, respectiv 13 august 1995, fiind hirotesit duhovnic de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei al Aradului.

În perioada octombrie 1995 – iunie 1997 a slujit ca preot-duhovnic la Mănăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai.

După susţinerea examenului de licenţă în teologie, iunie 1997, şi până în ianuarie 1998 a primit ascultarea de a organiza Sectorul de Asistenţă Socială al Episcopiei Aradului, participând la numeroase conferinţe tematice.

În ianuarie 1998 a fost chemat la Sfânta Patriarhie, unde a îndeplinit funcţia de secretar I la Cabinetul vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, până în februarie 1999.

La propunerea Patriarhului Teoctist, în şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei din 28 august 1998, i se conferă rangul de protosinghel, fiind hirotesit de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist la 27 octombrie 1998.

La data de 15 decembrie 1998, în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este desemnat drept candidat principal pentru alegerile în vederea ocupării postului vacant de Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

La praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, 30 ianuarie 1999, la Giula, în Reşedinţa Episcopală, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei al Aradului, locţiitor al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi delegatul Sfântului Sinod la alegerea de Episcop, Colegiul Electoral al Episcopiei îl alege, cu două treimi din voturi (optsprezece din totalul de douăzeci şi şapte valabil exprimate), în postul de Episcop al acestei eparhii.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 4 februarie 1999, validează în unanimitate alegerea şi îi acordă rangul de arhiereu. În ziua de 7 februarie 1999, după Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist îl hiroteseşte arhimandrit.

La 21 februarie 1999, pentru prima oară în istorie, Catedrala din Giula a găzduit ceremoniile de hirotonie şi întronizare ale celui dintâi Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Preasfinţitul Părinte Sofronie, de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, Înaltpreasfinţiţii Părinţi Mitropoliţi Nicolae al Banatului, Petru al Basarabiei, Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale şi alţi 12 Ierarhi ai  Bisericii Ortodoxe Române.

După 8 ani de arhipăstorire jertfelnică şi pilduitoare în mijlocul românilor din Ungaria, Preasfinţitul Părinte Sofronie a fost ales, la 13 februarie 2007, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în scaunul de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, fiind întronizat, la 25 februarie 2007, în Duminica Ortodoxiei, în vechea Catedrală „Adormirea Macii Domnului”, Biserica cu Lună, din Oradea.

Comentarii Facebook


Știri recente