PS Sofronie: Diavolii sunt o putere limitată de puterea lui Dumnezeu

Episcopul Oradiei a vorbit în predica rostită duminică despre lucrarea diavolului și cum se pot păzi credincioșii de aceasta prin puterea lui Dumnezeu. Conform site-ului oficial al Eparhiei, PS Sofronie a resfințit în 22 octombrie 2017 Biserica din satul Dicănești, județul Bihor.

Chiriarhul Oradiei a subliniat faptul că prin minunea din ținutul Gherghesenilor ni se descoperă puterea cea mare a lui Dumnezeu.

Demonii își fac lucrarea lor cea pierzătoare, fără oboseală și astâmpăr, pentru a strica pacea creației lui Dumnezeu și mai ales din sufletele oamenilor, iar atunci când li se îngăduie, intră în om și îl aduc într-o stare jalnică, posedându-l.

Totuși, diavolii sunt o putere limitată de puterea lui Dumnezeu, a adăugat Preasfinția Sa. Dumnezeu îngăduie să fie prezente duhurile necurate în lume pentru a ne întări în credință, pentru a ne trezi la adevărata realitate de dincolo de simțuri, la dragostea lui Dumnezeu, dar și la conștientizarea prezenței îngerilor buni, precum și a demonilor.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să se apere de lucrarea duhurilor rele prin rugăciune.

Nicicând nu avem voie să depunem armele în războiul cel duhovnicesc, ci întotdeauna să fim întrarmați cu rugăciunea, cu răbdarea, cu bunătatea, cu încrederea în puterea lui Dumnezeu, cu frica de împărăția întunericului pe care o biruiește în noi prezența cea iubitoare a lui Dumnezeu Care vine și vrea să locuiască în noi.

În cadrul Sfintei Liturghii, pentru activitatea pastorală, misionară și administrativă realizată, PS Sofronie l-a hirotesit pe Pr. Paroh Ioan Lucian Moldovan în iconom stavrofor. Ierarhul a oferit diplome de apreciere tuturor celor care au contribuit la înfrumusețarea sfântului lăcaș.

Biserica din Dicănești a fost construită între anii 1932-1934, pe locul unei vechi biserici de lemn. Prin grija Pr. paroh Ioan Lucian Moldovan, cu ajutorul credincioșilor și al autorităților locale, în perioada 2013-2017 la biserica Sfântul Ioan Botezătorul s-au realizat lucrări de subzidire și tencuire.

Sfânta Masă a fost refăcută complet și s-a montat o nouă pardoseală, pictura interioară fiind restaurată. La exterior au fost efectuate lucrări de zugrăvire și refacere a soclului. De asemenea, în incinta bisericii a fost construită o clădire pentru biroul parohial și un lumânărar.

Foto credit: Episcopia Oradiei

Comentarii Facebook


Știri recente