PS Sofian Brașoveanul aniversează ridicarea la rangul de Arhiereu

Preasfințitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, aniversează miercuri, 11 mai 2016, 13 ani de arhierie.

Repere biografice:

22 iulie 1970 – Născut în satul Băcel, judeţul Covasna. Botezat cu numele Gheorghe.

1984-1988 – Liceul Industrial Nr. 2 din Sfântu Gheorghe, secţia filologie-istorie.

ian. 1989 – febr. 1990 – Serviciul militar.

27 febr. 1990 – Intrat ca frate la M-rea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.

06 august 1992 – Rasofirit la M-rea Brâncoveanu.

20 apr. 1993 – Tuns monah cu numele de Serafim în obştea aceleiaşi mănăstiri.

23 apr. 1993 – Hirotonit diacon.

30 mai 1993 – Hirotonit preot.

1992-1996 – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu.

iun. 1997 – Susţinerea examenului de licenţă cu lucrarea „Penticostarul şi spiritualitatea ortodoxă”, la catedra de liturgică.

dec. 1995 – iun. 1998 – Bursier al Facultăţii catolice de Teologie din Chur (Elveţia). Acolo traduce lucrarea de licenţă în limba germană şi o publică în anul 1998 la editura „Der Christliche Osten” (Orientul creştin) din Würzburg, cu titlul: „Die orthodoxe Spiritualität der Osterzeit. Kommentar zum Pentekostarion“.

1997 – 1998 – Temporar se află în Mănăstirea Chevetogne (Belgia), pentru cunoaşterea vieţii monahale de tradiţie benedictină cu orientare orientală şi învăţarea limbii franceze.

oct. 1999 – apr. 2003 – Studii la Facultatea de Teologie ortodoxă din cadrul Universităţii Aristotelis (Tesalonic), Grecia. Încheie studiile de masterat cu lucrarea Μάρτυρες, μαρτύριο και μαρτυρία κατά τoν Μέγα Βασίλειο” (Martiri, martiriu şi mărturie după Sfântul Vasile cel Mare). Lucrarea a fost tipărită în anul 2005 în limba greacă, la Tesalonic, la editura „Orthodoxos Kipseli” si  în limba română, la editura „Teognost” din Cluj-Napoca.

dec. 2000 – Publică monografia „De la un gând la o ctitorie. Cum a refăcut Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus”.

18 mai 2002 – Ales episcop vicar de către plenul Adunării Eparhiale a Mitropoliei pentru Germania şi Europa Centrală, la propunerea Î.P.S. Mitropolit Serafim Joantă.

3 iulie 2002 – Confirmarea alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea pentru schimbarea numelui din Serafim în Sofian cu titulatura Braşoveanul.

11 mai 2003 – Hirotonit ca episcop în catedrala din Nürnberg, de către P.F. Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi şi preoţi.

2003 – 2010 – Studii de doctorat la Facultatea de Teologie ortodoxă din cadrul Universităţii Aristotelis (Tesalonic), Grecia, specialitatea Biblice și Patrologie.

din 2004 – Redactor responsabil al Periodicului Deisis, Revistă de cultură și spiritualitate editată de Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania, Europa Centrală și de Nord.

1 dec. 2004 – Din încredinţarea Î.P.S. Serafim, îşi stabileşte sediul în oraşul München, în vederea unei mai eficiente pastoraţii a credincioşilor români din acest mare oraş bavarez şi a procurării unui locaş de cult propriu pentru comunitatea românească de aici.

din oct. 2006 – Preşedinte fondator al Asociaţiei caritative „Sf. Vasile cel Mare” din München.

din oct. 2008 – Preşedinte fondator al Asociaţiei Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG).

15 dec. 2010 – Obţine titlul de doctor în teologie cu lucrarea „Η Πνευματική πατρότητα κατά τoν Μέγα Βασίλειο” (Paternitatea duhovnicească la Sfântul Vasile cel Mare), cu calificativul Magna cum laude.

în prezent – Însărcinat cu probleme pastoral-misionare, liturgice și culturale şi cu grija faţă de tinerii ortodocşi români din cadrul Mitropoliei. De asemenea, însărcinat cu construcţia unei biserici în oraşul München.

Comentarii Facebook


Știri recente