PS Siluan al Ungariei aniversează ridicarea la rangul de Arhiereu și întronizarea

PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, aniversează în 8 iulie 2017 ridicarea la rangul de Arhiereu și întronizarea. Cu acest prilej, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de felicitare.

Ierarhul s-a născut la 16 septembrie 1971 în localitatea Lipova din județul Arad, din părinții Constantin și Joița, la botez primind numele Cristian Constantin. Școala primară a urmat-o în satul natal Chelmac (județul Arad), între anii 1978-1982. A continuat cu gimnaziul, la Școala Generală din comuna Conop (1982-1982) și cu Liceul Industrial Nr. 2 din Arad, la secția de electrotehnică (1986-1990).

Între anii 1990-1994 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1994, prezentând lucrarea de licenţă cu titlul: „Rugăciunea lui Iisus în tradiţie isihastă”, la catedra de spiritualitate a acestei facultăţi.

Din septembrie 1994 şi până în iulie 1995 a efectuat un stagiu de pregătire spirituală în Franţa, în cadrul comunităţii „Le Verbe de Vie” din Aubazine, unde şi-a îmbogăţit şi nivelul de cunoaştere al limbii franceze. Cu acest prilej a participat la viaţa liturgică a mânăstirii ortodoxe cu hramul „Schimbarea la Faţă” de lângă Terasson.

La 11 august 1995 a fost tuns în monahism la mânăstirea Hodoş-Bodrog din cadrul Episcopiei Aradului, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei Seviciu, naş de călugărie fiindu-i Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim Joantă, al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală.

În data de 13 august 1995 a fost hirotonit ierodiacon de către Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, iar la 13 decembrie 1995 a fost hirotonit ieromonah şi hirotesit duhovnic de către Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei. Din septembrie 1995, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei al Aradului a slujit ca ierodiacon, iar mai apoi ca ieromonah şi duhovnic la mânăstirea de maici „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai.

Între anii 1997-1998 a urmat cursuri de însuşire a limbii greceşti moderne, după care a continuat cu studii de masterat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Atena (1998-2002), unde, sub îndrumarea Profesorului Gheorghe Patronos, a ales lucrarea cu tema „Legea Vechiului Testament în Predica de pe Munte a Domnului, în Sfânta Evanghelie după Matei (capitolele 5-7)”, la catedra de Noul Testament a facultăţii.

Din luna februarie a anului 1999 s-a transferat la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, continuând în paralel slujirea în cadrul acestei episcopii cu studiile din Grecia.

La cererea Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie, Întâistătătorul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, în şedinţa sa din 22-23 iulie 1999 i-a acordat rangul de protosinghel, fiind numit prin decizie chiriarhală şi eclesiarh al Catedralei Episcopale din Giula. În 7 august 1999 a fost hirotesit întru protosinghel de Ierarhul Giulei. Ca urmare a dorinţei Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie de înfiinţare a unui schit ortodox românesc în localitatea Körösszakál (Săcalul de Criş) din judeţul Bihorul Unguresc, a fost numit egumen al acestui schit cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în data de 6 aprilie 2002. În şedinţa din 22 ianuarie 2003 a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, la propunerea Chiriarhului Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, schitul de la Săcal a fost ridicat la statut de mânăstire, iar instalarea ca stareţ al mânăstirii a avut loc la Sfânta Liturghie Arhierească săvârşită la Săcal de către Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie în 28 februarie 2003.

Tot la solicitarea Ierarhului Giulei i-a fost acordat rangul de arhimandrit la şedinţa Sfântului Sinod din 4-5 martie 2003, precum şi distincţia Crucea Patriarhală, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, iar hirotesia întru arhimandrit a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie la 20 aprilie 2003.

Din data de 24 ianuarie 2003 i s-a încredinţat şi ascultarea de Consilier administrativ-cultural al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În 11 martie 2007 Colegiul Electoral al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria l-a ales în funcţia de episcop al acestei eparhii, alegere care a fost validată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa sa din 21 iunie 2007.

În data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit şi instalat ca episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului.

Comentarii Facebook


Știri recente