PS Sebastian: „Prinde orbul, scoate-i ochii!”

Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților face o paralelă între zicala „Prinde orbul, scoate-i ochii!” și „Vindecarea orbului din naștere”, text evanghelic prezentat la liturghie duminică, 24 mai 2020.

„Nu știu dacă autorul acestei zicale s-a inspirat din evanghelia de astăzi, dar prea se potrivește!”, remarcă PS Sebastian într-un text publicat pe site-ul oficial al Eparhiei.

„Mântuitorul Hristos dăruiește vedere unui orb din naștere, și ce pătimește săracul de el după aceea?!… Ca și cum le-ar fi scos lor ochii, pentru a-i dărui orbului, așa s-au năpustit fariseii și cărturarii asupra bietului om:

„‹Nu este el! Sau, dacă da, atunci înseamnă că nu s-a născut orb. Vino încoace orbule, spune dacă ai fost cu adevărat orb! Povesteşte-ne cum s-a întâmplat!… Daţi-l afară că nu e bun de nimic! Aduceţi-i pe părinţii lui!› Pe aceia i-au întrebat: ‹E adevărat că e fiul vostru? Ce s-a întâmplat cu el?› Părinţii, speriaţi, au dat din colţ în colţ, temându-se de fariseii care porniseră o campanie de orbire generală, prin care doreau să facă așa fel ca să „nu mai vadă” nimeni niciodată Adevărul.

„O anchetă penibilă, în care este chemat orbul din nou. Este ameninţat de data aceasta. I se sugerează să se renege pe sine şi să se întoarcă în ‹întunericul de unde venise›. Un spectacol dezgustător, dar surprins atât de sugestiv în sintagma ‹prinde orbul, scoate-i ochii!›”.

Duminica orbilor

Aprofundând înțelesurile acestui text evanghelic, ierarhul spune că poate ar fi trebuit ca duminica aceasta să se numească, mai curând, „duminica orbilor”, decât „duminica orbului”.

„Căci cine vede, până la urmă, și cine nu? Orbul L-a ‹văzut› pe Hristos, dar fariseii şi cărturarii au rămas anchetându-L şi astăzi. Nu vi se pare că nu doar zicala românească citată se potrivește evangheliei de astăzi, ci și atacul tot mai întețit al ‹orbilor› din vremea noastră asupra creștinismului?”

PS Sebastian reclamă mai multe categorii de farisei și cărturari „orbi” care atacă Biserica în zilele noastre:

  • Luptătorii pentru scoaterea icoanelor din școli;
  • Artizanii campaniei de cenzurare a sărbătorilor creștine, în special a Crăciunului;
  • Militanții pentru eliminarea Religiei din învățământul de stat;
  • Dușmanii moralei și ai familiei creștine − promotori, în schimb, ai păcatelor împotriva firii, ai căsătoriei persoanelor de același sex, ai ideologiei de gen și ai educației sexuale premature și deviante a copiilor;
  • Adversarii Sfintei Împărtășanii.

„De unde își iau acești ‹războinici› ai răului râvna de a tot vâna creștinismul? Ce este atât de nociv în a petrece cineva în ‹lumina› pe care Domnul a dăruit-o, ca și orbului de astăzi, tuturor celor care-I urmează Lui?” se întreabă Episcopul Slatinei și Romanaților.

„Faptul că nu toți creștinii reușesc să se ridice la înălțimea Învățătorului lor nu cred că dă dreptul nimănui nici la renegarea Sa și nici la persecutarea celor ce izbutesc prea puțin să o facă. De când este spectatorul mai performant decât concurentul, fie el și ultimul clasat în concurs? De când a devenit aflătorul în treabă mai credibil decât stăruitorul codaș, sau necredinciosul decât creștinul, fie el și unul de mai puțin succes?”.

„Scriu acestea toate nu pentru a ne plânge de milă unii altora, ci pentru a motiva și a mobiliza  pe cât mai mulți la pilda și comportamentul orbului”.

„Vedeți cum acela, odată ‹luminat de Domnul, nimeni și nimic nu l-a mai putut clinti din credința lui? Ba încă a dobândit și curajul de a-i ironiza pe stăpânii lumii lui: ‹V-am spus acum și n-ați auzit? De ce mă întrebați iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai Lui?› Știa prea bine din ce întuneric venise și era prea încântat de ‹lumina cea adevărată› pe care o primise, ca să se mai întoarcă vreodată acolo”.

„Noi, fraților, suntem conștienți cu ce fel de LUMINĂ ne-a luminat Domnul? Lumina credinței creștine! ‹Am văzut lumina cea adevărată și am primit Duhul cel ceresc? Părăsi-vom, oare, lumina aceasta de dragul întunericului de altădată?… Să nu fie!”

Sursă: Episcopia Slatinei și Romanaților

Foto credit: Episcopia Slatinei și Romanaților

Comentarii Facebook


Știri recente