Episcopul Mihail, în Pastorală: Așa cum smerenia lui Hristos a fost deplină, și urmarea noastră trebuie să fie până la sfârșit

Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande transmite în Pastorala de Paști că învățătura Evangheliei este o chemare la viața dumnezeiască și sfântă.

PS Mihail spune că Mântuitorul, în timpul activității mesianice, nu a venit cu argumente logice pentru a demonstra lumii că El este Fiul lui Dumnezeu: „El face minunile și învață, ne poruncește să fim sfinți”.

„Pentru aceasta este nevoie de voință și nevoință, întrucât în lupta noastră duhovnicească întâlnim doi potrivnici care pun piedică aspirației noastre spre veșnicie: patimile, care cuprind inima noastră, și agonisirea lucrurilor trecătoare care ne îndepărtează de la scopul principal al vieții noastre pământești”, subliniază ierarhul.

Preasfinția Sa consideră că dintre toate patimile pe care avem a le înfrunta, cea mai mare și mai ucigătoare de suflet este trufia sau slava deșartă, care este opusul umilinței iar Hristos Domnul vrând să ne dea pildă, a venit de bună voie spre patima Sa, șezând pe mânzul asinei.

„Prin Întrupare, a luat chip de rob, unind firea dumnezeiască cu firea omenească în Ipostasul Său, și în ascultare deplină, prin Răstignire, primește moarte de ocară pe Cruce, pe care a biruit-o prin pogorârea la iad și prin Înviere. Astfel a biruit, călcând peste toate obstacolele aflate în calea unirii omului cu Dumnezeu”, scrie PS Mihail.

„Suntem chemați să răspundem iubirii lui Dumnezeu, urmând pe Hristos Iisus Fiul Său. Așa cum smerenia lui Hristos a fost deplină, tot așa și urmarea pe care trebuie să o parcurgem noi oamenii, trebuie să fie până la sfârșit, chemând în toată vremea ajutorul Lui în viața noastră, în lucrarea noastră duhovnicească”.

„În ascultare de învățătura Sa sfântă și dumnezeiască, să lepădăm egoismul sau slava deșartă, și să lăsăm grijile lumești care despart pe om de Dumnezeu, pentru a ne dărui viața lui Dumnezeu, concentrându-ne pe lucrarea duhovnicească pentru a merge cu credință pe calea care ne-a arătat-o Domnul Hristos, ca să dobândim Împărăția Cerurilor”, îndeamnă Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande.

Vezi textul integral al pastoralei aici.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente