PS Ieronim vorbeşte despre legătura dintre omenie şi progresul duhovnicesc

„Sfinţii Părinţi spun că nimeni nu poate să păşească pe drumul sfinţeniei dacă nu are calitatea omeniei”, a precizat Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul în predica rostită duminică la Patriarhie.

Ierarhul a evidenţiat legătura dintre omenie şi progresul duhovnicesc al fiecăruia, menţionând că este temelia pentru celelalte virtuţi creştineşti care duc spre Rai.

Părintele Episcop a remarcat această calitate la centurionul din pericopa evanghelică, militar care i-a cerut lui Hristos să-i vindece servitorul.

„Acest sutaş arată omenie, nu se leapădă de slujitorul său, ci caută o cale de a-i aduce vindecare”, a precizat PS Ieronim.

„Avea o calitate care este cheia vieţii şi existenţei noastre înainte de a ne împărtăşi de darurile credinţei în Dumnezeu şi de a păşi pe calea progresului necontenit, pe calea sfinţeniei la care suntem chemaţi. Ea se numeşte omenie, ca un derivat al cuvântului om”.

Ierarhul a explicat că este esenţial ca noi, creştinii, să avem această calitate.

„Omenia trebuie să fie prezentă în toţi oameni. Apoi, pe temelia omeniei, a smereniei şi a credinţei putem să clădim virtuţile creştine care înalţă pe om de la pământ la Cer şi îl face, dintr-o fiinţă omenească muritoare subiect al Împărăţiei Lui Dumnezeu”.

Dintre virtuţi, Preasfinţia Sa a pus accent pe smerenie. „Smerenia înalţă, smerenia oferă putere, smerenia te ajută să vezi în cel de lângă tine pe omul care poartă chipul lui Dumnezeu, te ajută să-ţi recunoşti greşelile şi să ai o sensibilitate sufletească deosebită ca să ceri iertare pentru greşelile tale, să urmăreşti în viaţa ta să fi în conformitate cu poruncile Lui”.

Liturghia a fost oficaită în baldachinul din curtea Catedralei Patriarhale.
Foto credit: Mircea Florescu/Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente