PS Ieronim: Credinţa păstrată în Sfânta Biserică este cea mântuitoare, credinţa cea bună, credinţa care asigură sănătatea sufletului

PS Ieronim

Credinţa păstrată în Sfânta Biserică este cea mântuitoare, credinţa cea bună, credinţa care asigură sănătatea sufletului, le-a spus Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar patriarhal, credincioşilor prezenţi astăzi, 6 noiembrie 2016, în Catedrala patriarhală.  

Creştinii ortodocşi se află în Duminica a 24-a după Rusalii. Biserica a rânduit ca astăzi, la Sfânta Liturghie, să fie citit textul evanghelic care ne prezintă Învierea fiicei lui Iair, dar şi vindecarea unei femei cu hemoragie, suferindă de 12 ani (vezi textul pericopei evanghelice mai jos). La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învățătură, Preasfinţia Sa a explicat tuturor celor prezenţi că numai prin credință putem fi în comuniune cu Dumnezeu:

Credinţa cea bună, credinţa dreaptă pe care Biserica a cuprins-o pe înţelesul tuturor în „Simbolul de credinţă” şi care este pe larg în cărţile noastră de învăţătură, această credinţă bazată în primul rând pe Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întregită şi cu tâlcuirile Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, prin care Duhul Sfânt a grăit, această credinţă păstrată în Sfânta Biserică este cea mântuitoare, credinţa cea bună, credinţa care asigură sănătatea sufletului.

Duminica a 24-a după Rusalii
(Învierea fiicei lui Iair)

Luca 8, 41-56

În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și, căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa lui, că numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Iar, pe când se ducea Iisus şi mulţimile Îl împresurau, o femeie, care de doisprezece ani avea curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de nici unul n-a putut să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei.

Și a zis Iisus: Cine s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine s-a atins de Mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva, căci am simţit o putere care a ieşit din Mine.
Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce pricină s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când încă vorbea El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul.

Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi, venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu El decât numai pe Petru, pe Ioan şi pe Iacob, pe tatăl copilei şi pe mamă. Și toți plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Și râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea copilei să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.

 

Comentarii Facebook


Știri recente