PS Daniil în Pastorala de Paşti: Numai prorocind şi propovăduind cum ni se porunceşte se va face „un vuiet şi o mişcare”

Episcopul Daniil al Daciei Felix aduce în prim-plan în Pastorala de Sfintele Paşti 2021 un pasaj biblic ce aparţine unui profet vechi testamentar, care afirmă în două locuri distincte: Proorocit-am deci cum mi se poruncise.

„Fost-a mâna Domnului peste mine şi m-a dus Domnul cu Duhul şi m-a aşezat în mijlocul unui câmp plin de oase omeneşti, şi m-a purtat împrejurul lor; dar iată oasele acestea erau foarte multe pe faţa pământului şi uscate de tot. Şi mi-a zis Domnul: «Fiul omului, vor învia, oasele acestea?» Iar eu am zis: «Dumnezeule, numai Tu ştii aceasta»”.

„Domnul însă mi-a zis: «Prooroceşte asupra oaselor acestora şi le spune: Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului! Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu oaselor acestora: Iată Eu voi face să intre în voi duh şi veţi învia. Voi pune pe voi vine şi carne va creşte pe voi; vă voi acoperi cu piele, voi face să intre în voi duh şi veţi învia şi veţi şti că Eu sunt Domnul»”.

Proorocit-am deci cum mi se poruncise. Şi când am proorocit, iată s-a făcut un vuiet şi o mişcare şi oasele au început să se apropie, fiecare os la încheietura sa. Şi am privit şi eu şi iată erau pe ele vine şi crescuse carne şi pielea le acoperea pe deasupra, iar duh nu era în ele. Atunci mi-a zis Domnul: «Fiul omului, prooroceşte duhului, prooroceşte şi spune duhului: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi şi suflă peste morţii aceştia şi vor învia!» Deci am proorocit eu, cum mi se poruncise, şi a intrat în ei duhul şi au înviat şi mulţime multă foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor (Iezechiel 37:1-10)”.

Pe baza cuvintelor profetului, Preasfinţitul Părinte Daniil subliniază că Biserica Ortodoxă, prin slujitorii săi – arhierei, preoţi şi diaconi –, are următoarea misiune:

„Trebuie să prorocească astăzi lumii, să propovăduiască Evanghelia şi să mărturisească adevărul dogmatic şi moral creştin ortodox, formulat, precizat şi fixat odată pentru totdeauna de către Sfinţii şi dumnezeieştii Părinţi, prin Sinoade Ecumenice, întocmai cum i se porunceşte de către Duhul Adevărului, Care o veghează şi o călăuzeşte la tot adevărul (Ioan 16:13)”.

„Numai prorocind şi propovăduind cum ni se porunceşte se va face un vuiet şi o mişcare şi oasele noastre uscate vor începe să se apropie, fiecare os la încheietura sa (cf. Iezechiel 37:7) şi fiecare mădular din trupul Bisericii, la locul său: ierarhul în tronul arhieresc, preotul la Sfânta Masă, diaconul în faţa Uşilor Împărăteşti, monahul în chilie şi creştinul în parohie şi cu toţii în Împărăţia lui Dumnezeu”, a explicat ierarhul.

Vedenia Sfântului Proroc Iezechiel, unică în paginile Sfintei Scripturi, are la sfârşitul ei un mesaj teologic, duhovnicesc şi pastoral, îndeosebi pentru slujitorii şi credincioşii Episcopiei Daciei Felix, aflaţi de o parte sau de alta a bătrânului Istru sau Danubius, a precizat Preasfinţia Sa.

„Fost-a iarăşi către mine cuvântul Domnului şi mi-a zis: Iar tu, fiul omului, ia-ţi un toiag şi scrie pe el: «Lui Iuda şi fiilor lui Israel, care sunt uniţi cu el». Şi să mai iei un toiag şi să scrii pe el: «Lui Iosif». Acesta este toiagul lui Efraim şi a toată casa lui Israel, care este unită cu el. Apoi să le apropii unul de altul încât ele să fie în mâna ta ca un singur toiag. Iar când te vor întreba fiii poporului tău: «Nu ne vei tălmăci oare şi nouă ce înseamnă ceea ce ai în mână?», Tu să le spui: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: «Iată Eu voi lua toiagul lui Iosif, care este în mâna lui Efraim şi a seminţiilor lui Israel unite cu el şi le voi împreuna cu toiagul lui Iuda şi voi face din ele un singur toiag şi vor fi în mâna Mea una» (Iezechiel 37:15-19)”.

„În mâna nevăzută a Sfintei şi de Dumnezeu păzitei Episcopii Ortodoxe Române a Daciei Felix de la Vârşeţ, sunt ţinute, apropiate şi unite amândouă toiegele, pe care scrie: Al românilor ortodocşi din Voivodina şi Al românilor ortodocşi din Serbia de Răsărit, precum cele două toiege din mâna Sfântului proroc Iezechiel, căci: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: …voi face din ele un singur toiag şi vor fi în mâna Mea una! (Iezechiel 37:19)”, a mărturisit Episcopul Daniil.

Pastorala poate fi lecturată integral aici.

Foto credit: Basilica.ro


Abonează-te la newsletter şi fii la curent cu noutăţile!

Vă mulțumim că citiți Basilica.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente