Propunerile Sfântului Sinod al Bisericii Greciei referitoare la Sfântul și Marele Sinod

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei s-a întrunit în două sesiuni de lucru în zilele de miercuri și joi, 23-24 noiembrie 2016, sub președinția Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade. Discuțiile principale s-au axat pe documentele și lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Înaltpreasfințitul Părinte Teolog, Mitropolit de Serres și Nigriti, a susținut în fața sinodalilor un referat intitulat Informare cu privire la lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Referatul a fost structurat astfel:

a) Modul de funcționare sinodal – Pregătirea Sfântului și Marelui Sinod;
b) Contribuția diacronică a Preasfintei Biserici a Greciei la pregătirea și alcătuirea finală a documentelor aprobate de Sfântul și Marele Sinod;
c) Componența Sfântului și Marelui Sinod. Prezenți și Absenți;
d) Lista completă a arhiereilor care au participat la Sfântul și Marele Sinod;
e) Programul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe;
f) Discuții cu privire la teme;
g) Propuneri de acțiuni.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei a aprobat propunerile Înaltpreasfințitului Părinte Teolog, Mitropolit de Serres și Nigriti, în vederea evaluării pastorale a documentelor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, desfășurat în Insula Creta, în perioada 16-26 iunie 2016:

  1. Transmiterea, prin intermediul Sfântului Sinod Permanent, a deciziilor Sfântului şi Marelui Sinod către Comisiile Sinodale corespunzătoare în vederea studiului clar, aprofundării și erminiei patristice, analizei şi evaluării (ex. Comisiile Sinodale pentru Teme Dogmatice şi Nomocanonice, pentru Relații Interortodoxe și Intercreștine, pentru Activitate Pastorală, pentru Cult, pentru Presă etc.). Referatele organismelor sinodale menționate mai sus vor fi înaintate Sfântului Sinod Permanent sau Sfântului Sinod al Ierarhiei pentru acțiuni ulterioare.
  2. Colaborarea cu Facultățile de Teologie locale în privința temelor de studiu teologic ale documentelor și valorificarea rezultatelor Sfântului și Marelui Sinod.
  3. Informarea la nivel mitropolitan în principal a clerului parohial, a obștilor monahale și a colaboratorilor noștri direcți, în general cu privire la Sfântul și Marele Sinod și la deciziile acestuia și în special cu privire la deciziile sau pozițiile Bisericii Greciei referitoare la acestea, în vederea edificării și pentru evitarea interpretărilor greșite. (Studiu atent și valorificarea materialului relevant. Documente, Enciclică, Mesaj, studii științifice și analize).
  4. Informarea, după datoria pastorală, a plenitudinii (pleromei) Bisericii Greciei prin publicarea unei enciclice concise, cu limbaj inteligibil, după cum a făcut deja Biserica Ciprului, în vederea edificării și informării responsabile. (Publicarea, cu purtarea de grijă a Sfântului Sinod Permanent, a unei broșuri informative „Către popor”).
  5. Dezvoltarea considerentelor, lucrărilor și rezultatelor Marelui Sinod în cercurile de studiu comun, grupurile de cateheză, întâlnirile și conferințele (organizate) la nivelul Sfintelor Mitropolii ale Bisericii Greciei.
  6. Prezentarea unor emisiuni la postul de radio al Bisericii referitoare la istoria, obiectivele și rezultatele Sfântului și Marelui Sinod spre folosul trupului eclezial. În acest sens, pot fi valorificați ierarhi, profesori ai Facultăților de Teologie, voci echilibrate și structurate.
  7. Îmbogățirea paginii de internet a Bisericii Greciei cu documentele aprobate de Sfântul și Marele Sinod, studii și analize serioase.
  8. Punerea la dispoziția Comisiei Sinodale pentru Relații Interortodoxe și Intercreștine a arhivei complete și amănunțite, conținând tot ceea ce face referire la Sfântul și Marele Sinod.
  9. În final, cu atenția și purtarea de grijă a Sfântului Sinod Permanent, Preasfânta noastră Biserică este în măsură să atribuie unei Comisii Sinodale competente sau unei Comisii Sinodale speciale studierea aprofundată și evaluarea teologică a documentelor fundamentate ecleziologic și teologic, care s-au scris deja și conțin fie poziții pozitive, fie poziții reținute cu privire la deciziile Sfântului și Marelui Sinod. Trebuie, în calitate de păstori responsabili și plini de grijă, să ascultăm cu mare atenție și sensibilitate pastorală toate pozițiile serioase și constructive. Rezultatul acestui studiu, care exprimă intens un etos sinodal și calitate, poate să ajute substanțial, prin valorificarea corespunzătoare, Preasfintei noastre Biserici, dar și în general la nivel pan-ortodox.

 

Sursa: ecclesia.gr, Traducere Basilica.ro

Citeşte şi:

Concluziile Sfântului Sinod cu privire la desfășurarea și hotărârile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta

Evaluarea Sfântului Sinod al Patriarhiei Alexandriei referitoare la Sfântul și Marele Sinod din Creta

Comentarii Facebook


Știri recente