Promotoare ale vieții și demnității umane

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica Femeilor Mironosițe, 19 mai 2013:

Promotoare ale vieții și demnității umane – Cuvânt de prețuire și binecuvântare a femeilor creștine –

Duminica a III-a după Paști a fost dedicată de Biserica Ortodoxă Femeilor Mironosițe, care au venit la mormântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu miruri ca să ungă Trupul Său. De aceea, considerăm că duminica aceasta este cel mai bun prilej pentru Biserica Ortodoxă Română de a adresa cuvânt de prețuire și binecuvântare femeilor credincioase și de a sublinia rolul major al acestora în păstrarea valorilor credinței dreptmăritoare și a valorilor familiei creștine.

Sfintele Femei Mironosițe, amintite de Sfinții Evangheliști, au fost de-a lungul veacurilor și au rămas până astăzi modele ale misiunii Bisericii în ascultarea Evangheliei, în curajul păstrării și transmiterii credinței și vieții spirituale în familie și comunitate, precum și în promovarea filantropiei sociale. Pentru aceste femei, evlavia față de Domnul Iisus Hristos a fost mai tare decât teama de primejdie, ele dovedind mult curaj, mai mult chiar decât curajul ucenicilor Săi, în dimineața Învierii Sale.

Trei secole mai târziu, Sfânta Împărateasă Elena, pe care Biserica Ortodoxă Română o sărbătorește anul acesta în mod deosebit alături de fiul ei, Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a arătat iubirea și evlavia ei față de Hristos Domnul, mai ales când a mers la Ierusalim unde, cu multă osteneală și cheltuială, a descoperit Sfânta Cruce, cea dătătoare de viață, și a contribuit la construirea bisericii Sfântului Mormânt. Sfânta Împărăteasă Elena s-a bucurat în vremea ei și peste timp de o popularitate deosebită datorită calităților ei sufletești, credinței în Dumnezeu, modestiei și milosteniei. Astfel, Sfânta Elena devine model pentru viața creștină a femeilor în general, și a mamelor în special, exemplu de mărturisire a credinței creștine în familie și în societate, îmbinând armonios înțelepciunea cu evlavia și credința cu dărnicia.

După modelul Sfintelor femei de odinioară, vocația femeilor creștine de astăzi este de a mărturisi credința în Hristos Cel răstignit și înviat, de a da viață și a proteja viața copiilor, de a promova iubirea milostivă față de semeni, de a aduce pace și comuniune, prin prezența și lucrarea lor în Biserică și în societate, într-o vreme în care omul secularizat pierde tot mai mult sensul pofund al vieții. Femeile credincioase și milostive, harnice și darnice, ne ajută să depășim astăzi mentalitatea indiferentismului spiritual și a individualismului egoist, prin cultivarea iubirii smerite și statornice față de Dumnezeu și de semenii noștri. În acest sens, trebuie să manifestăm mai multă solidaritate în rugăciune și în fapte bune cu mulțimea femeilor care suferă de sărăcie, boală, singurătate, violență și umilință. Totodată, trebuie să arătăm mai multă prețuire și recunoștință față de toate femeile creștine care promovează viața în familie, prin nașterea, creșterea și educația copiilor, apără și cultivă demnitatea umană în societate, de la profesia cea mai modestă până la responsabilitatea publică sau socială cea mai înaltă, spre binele poporului nostru.

Adresăm tuturor femeilor creștine cuvânt de recunoștință și binecuvântare pentru lucrarea lor benefică în familie, Biserică și societate.

Dumnezeu, pentru rugăciunile Maicii Sale, ale Sfintelor Femei Mironosițe, ale Sfintei Împărătese Elena și ale tuturor sfinților, să lumineze și să umple de pace și bucurie toată lucrarea cea bună și folositoare a femeilor din poporul român, întru mulți și fericiți ani!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente