Proiecție de film documentar și comunicări duhovnicești la Parohia Adormirea Maicii Domnului – Reșița

Sala de festivități a parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița, a găzduit, duminică, 2 februarie, după slujba Vecerniei, proiecția filmului documentar „Sfântul Vasile cel Mare – „Leul lui Hristos”. „Nu ești singur”, eveniment anunțat și promovat ca invitație pentru credincioșii parohiei, informează episcopiacaransebesului.ro

Filmul documentar este realizat de Televiziunea greacă ET1, un dialog captivant între imagini și mesaj, modalitate potrivită ce invită la o incursiune istorică, focalizată în special asupra acelor vremuri de mare tulburare prin care trecea Biserica lui Hristos, din acea epocă patristică a veacului IV, comună celor Trei Mari Sfinți Ierarhi și Dascăli; Vasile cel Mare, Grigorie Teologul (de Nazianz) și Ioan Gură de Aur. În partea a doua a întâlnirii, în urma vizionării acestui documentar, cei prezenți au asistat la un cadru de comunicări, ce au vizat aspecte din viața, învățătura și activitatea Sfinților Trei Ierarhi.

În alocuțiunea sa, părintele paroh Borislav Tasici, în calitate de organizator al acestui eveniment, pornind de la premiza proclamării anului 2014, Anul omagial Euharistic și al Sfinților Brâncoveni, justifică motivul proiecției filmului documentar, arătând că, învățătura Sfinților Trei Ierarhi are o importanță majoră în teologia Bisericii de Răsărit și constituie temelie în doctrina despre Taina Euharistiei și Taina Pocăinței, fiind, totodată model de slujire jertfelnică în faptă și cuvânt pentru Dumnezeu și poporul Lui, dintre ei, fiind; autori ai Sfintei Liturghii, ai așezămintelor sociale sau al cuvântărilor teologice.

În acest sens părintele paroh Borislav Tasici a precizat „La Sfântul Vasile cel Mare, dogma trinitară devine centrul vieții creștine, „… și să Te am pe Tine locuind și petrecând întru mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh” (din Rugăciunea întâi a Sfântului Vasile cel Mare de la Rânduiala Sfintei Împărtășiri), cultul respiră în numele Sfintei Treimi, prin lucrarea Harului în Biserică. Prin Sfânta Împărtășanie interiorizăm, comuniunea desăvârșită cu persoanele Sfintei Treimi, deosebite între ele, dar, în care distincția persoanelor nu devine niciodată dezbinare, iar unitatea de ființă sau de viață, nu devine uniformitate, ele se conțin reciproc, una în alta, nu, una lângă alta. Dogma trinitară, de altfel, comună teologiei Sfinților Trei Ierarhi, va statornicii pentru totdeauna, învățătura despre marea taină a creștinătății: Sfânta Treime – izvor de viață veșnică, Taină și Revelație în Euharistiei”.

Tot în acest cadru de expuneri, luări de cuvânt, părintele Cristian Manole, preot slujitor în cadrul parohiei, a specificat că „La Sfântul Ierarh Ioan, supranumit Gură de Aur, datorită minunatelor sale omilii pe care le-a rostit, tema cea mai des întâlnită în omiliile sale, fiind pocăința, numit prin excelență Dascălul pocăinței. Așa, cum avea să spună marele predicator: „Prin pocăință nu înțeleg numai depărtarea de păcatele de mai înainte, ci, și săvârșirea de fapte bune, mai mari decât păcatele. Să facem cu noi ceea ce facem cu casele noastre, care se învechesc; când părți din ele putrezesc, scoatem părțile putrezite și punem în loc materiale noi. Te-ai învechit azi din pricina păcatului? Înnoiește-te prin pocăință!””.

În aceeași serie de intervenții, invitat al acestui moment, d-na Verdeț Viorica, cadru didactic la Liceul Teoretic „Diaconovici-Tietz” Reșița, a recitat „Poemul moral” al Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, intitulat Poem-îndemn către Olimpiada, la Cununia sa, (traducere din limba greacă de diac. Ioan I. Ică jr., după textul din PG 37, 1542-1551). În acest sens, trebuie amintit că alăturat cuvântărilor teologice, rostite în Biserica Învierii din Constantinopol, poemul patristic este un dar de nuntă, ce creionează un îndemn duhovnicesc, extrem de elocvent, cu referință la mireasa creștină. Pe lângă poemul moral rostit cu pasiune, invitatul nostru își conturează mesajul și surprinde auditoriul cu câteva idei de suflet, în perspectiva poemului ca reper spiritual pentru femeia creștină de azi, din expunerea căreia desprindem: „Prin aceste sfaturi, femeia creștină-mireasă, precum Olimpiada, este chemată prin demnitate să devină biruitoare în viața ei asupra păcatului, care stăpânește prin pofta vieții, asemenea mucenicilor să transforme existența biologică în existență teologică, iar instinctul conservării egoiste să se transforme în elan al comuniunii generoase”.

În încheiere părintele paroh a mulțumit tuturor celor prezenți, amintind că această seară duhovnicească, unitară în expunere și comunicare, este o formă de recunoștință adusă lui Dumnezeu, Cel ce a trimis în lume, pe cei Trei Sfinți Ierarhi – Vase ale luminii și luminători ai lumii acesteia „dificile și complexe”.

Cu acest prilej asigurăm pe toți cei ce au participat, cu un gând bun, exprimându-ne speranța că acest eveniment va fi receptat ca o frumoasă cooperare, cler și popor, de a arăta concret, coerent, fidel și deschis Adevărul mărturisit de Ortodoxie.

Comentarii Facebook


Știri recente

Mănăstirea Mușinoaele are un nou stareţ

Ieromonahul Sofronie Nechita este noul stareţ al Mănăstirii Mușinoaele din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. Părintele a fost prezentat obştii duminică de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, care şi-a exprimat convingerea că noul stareţ va continua cu aceeași…