Proiect în sprijinul angajării studenților craioveni

Pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, Facultatea de Teologie a Universității din Craiova implementează proiectul „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, informează mitropoliaolteniei.ro

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de inserție pe piața muncii a 300 de studenți de la șapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Română și Comunicare).

În luna noiembrie 2013, activitatea echipei de implementare a fost centrată pe monitorizarea gradului de inserție profesională a absolvenților care au beneficiat de serviciile „Centrului de evaluare socio-profesională și orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman” și pe publicarea materialelor prezentate la conferință într-un „Ghid de bune practici în organizarea stagiilor de practică în domeniul socio-uman la nivel național și internațional.

În vederea identificării studenților/absolvenților care sunt înscriși la programele de master și care sunt angajați pe piața muncii, s-au aplicat procedurile specifice monitorizării și s-au colectat documentele justificative de la angajatori și de la facultăți. Prin activitatea de consiliere și orientare socio-profesională, studenții au dobândit competențele dezirabile profilului profesiunii și abilitățile necesare angajării pe piața muncii.

Comentarii Facebook


Știri recente