Proiect derulat de Facultatea de Teologie din Craiova in sprijinul integrării pe piața muncii a studenților

În perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, Facultatea de Teologie a Universității din Craiova implementează proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762, intitulat „Competențe socio -umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de inserție pe piața muncii a 300 de studenți de la șapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Română și Comunicare), după cum a precizat Gheorghe Cioiu.

În luna aprilie, studenții au continuat să participe la stagiile de practică profesională din instituțiile de primire: Consiliul Județean Dolj, Arhiepiscopia Craiovei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, Asociația „Vasiliada”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Muzeul Olteniei, Parohia „Sfinții Arhangheli”, Parohia „Sfântul Nicolae – Dorobănția”, Grupul Școlar „Traian Vuia”, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”.

De asemenea, s-a continuat evaluarea psihologică, informarea și consilierea studenților în cadrul „Centrului de evaluare socio-profesională și orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman” creat în cadrul proiectului, în vederea identificării nevoilor si așteptărilor acestora cu privire la cariera lor profesională. În luna aprilie au beneficiat de serviciile Centrului studenți de la cele 7 specializări.

Totodată, s-a organizat planificarea activității de popularizare a concursurilor pentru studenți care urmează a se desfășura în lunile mai și iunie. A fost demarată activitatea de pregătire a documentelor necesare finalizării stagiilor de practică a studenților.

Comentarii Facebook


Știri recente