Proiect Comenius Regio Integrarea socială și școlară a elevilor cu cerințe educative speciale (CES) la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu Oradea

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în ziua de joi, 7 noiembrie 2013, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea s-a bucurat de vizita unui grup de profesori, directori și inspectori școlari din Epir, Grecia, cu prilejul derulării proiectului „Comenius Regio”, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, la care Liceul orădean este unitate parteneră, după cum ne-au precizat profesorii Laura Hava și Liana Chiș.

În cadrul proiectului lansat miercuri, 6 noiembrie, în perioada 2013 – 2015 partenerii din Grecia și România vor desfășura activități pe tema integrării școlare și sociale a copiilor cu dizabilități, având următoarele obiective: promovarea dimensiunii europene în educația incluzivă prin cooperare între autoritățile locale și instituțiile implicate, împărtășirea experienței și a bunelor practici privind integrarea elevilor cu cerințe educative speciale (CES) în școală și societate, dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice implicate în integrarea, recuperarea și reabilitarea școlară și socială a copiilor cu cerințe educative speciale, promovarea în rândul comunității a unei atitudini pozitive față de aceștia, compararea aspectelor specifice sistemelor de învățământ preuniversitar din România și Grecia, cu accent pe problematica integrării, promovarea educației incluzive în comunitatea locală, dezvoltarea orizontului cultural și multicultural, și promovarea valorilor europene.

Astfel, joi Liceul Ortodox din Oradea și-a întâmpinat oaspeții, delegația din Grecia însoțiți de reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bihor, mai întâi în clădirea de pe strada Republicii, unde învață clasele din ciclul liceal. După ce s-au închinat în paraclisul școlii cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”, Părintele profesor Radu Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Oradiei și director al liceului, le-a prezentat istoricul școlii, specificul activității unei școli vocaționale ortodoxe și o parte din activitățile reprezentative ale acesteia. A urmat vizitarea școlii, după care, în sala festivă a liceului s-a desfășurat un program artistic, care a cuprins un moment muzical în limbile greacă și română susținut de Corul „Diacon Nicolae Firu” al liceului și punerea în scenă a unei șezători autentice din Bihor, promovând astfel obiceiuri și valori tradiționale. Plăcut impresionați, oaspeții au degustat apoi din bucatele tradiționale românești pregătite cu drag de părinții elevilor.

În cadrul vizitei în clădirea de pe strada Aluminei, în care învață copiii din ciclurile primar și gimnazial, oaspeții eleni au fost informați despre activitățile școlare și extrașcolare pe care cadrele didactice împreună cu profesorul de sprijin, profesorul logoped și profesorul consilier școlar le desfășoară cu copiii cu cerințe educative speciale integrați. Menționăm că, în cadrul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea numărul elevilor integrați este în creștere, datorită faptului că acești copii și părinții lor au fost mulțumiți de serviciile educaționale oferite.

Profesorii greci au purtat apoi un dialog cu cadrele didactice ale școlii pe tematica încadrării copiilor cu cerințe speciale în școlile de masă, fiecare dintre cele două părți prezentând experiența personală și specificul sistemelor de învățământ din cele două țări, Grecia și România. De altfel, în calendarul activităților viitoare ale proiectului sunt cuprinse și vizite ale profesorilor români în Grecia, pentru a lua contact concret cu modul de abordare a sistemului educațional elen pe problematica copiilor cu cerințe educaționale speciale

De menționat și faptul că întregul personal al școlii s-a implicat în activitățile de debut ale acestui proiect, școala îmbogățindu-și astfel palmaresul cu încă un proiect „Comenius”, alături de cele cinci proiecte desfășurate anterior.

Comentarii Facebook


Știri recente