Programul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva – 2013

Joi, 10 octombrie 2013:

Orele 7:00-11:30 -Miezo­nop­tica, Utrenia și Sf. Liturghie (în Catedrala mitropolitană);

Ora 13:00 – Ceremonia de în­tâmpinare, la Catedrala mi­tro­politană din Iași, a icoanei Prodromița, adusă de la paraclisul Catedralei Mântuirii Nea­mului (București);

Orele 16:00-17:00 – Ceasul al IX-lea și Vecernia (în Catedrala mitropolitană);

Ora 17:00 – Lansarea noului volum din colecția „Viața în Hristos. Pagini de Filocalie” – Omilii, autor: Sfântul Simeon din Muntele Minunat (în Secția Studium a Bibliotecii „Dumitru Stăniloae” din Iași);

Ora 19:00 – Ceremonia de întâmpinare, la Catedrala mi­tropolitană din Iași, a sfintelor moaște ale Sfântului Simeon de la Muntele Minunat (aduse de la Mănăstirea Neamț).

Vineri, 11 octombrie 2013:

Ora 6:30 – Procesiune cu moaștele Sf. Cuv. Parascheva, înconjurul Catedralei prin bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și depunerea lor, spre închinare, pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sf. M. Mc. Gheorghe”;

Ora 7:00 – Sfințirea apei (A­gheazma mică) și Sf. Maslu (în curtea Catedralei mitropolitane);

Orele 8:00-11:30 – Utrenia și Sf. Liturghie arhierească (în Catedrala mitropolitană);

Orele 16:00-17:00 – Ceasul al IX-lea și Vecernia (în Catedrala mitropolitană);

Orele 19:00-20:30 – Pele­ri­najul Calea Sfinților – procesiu­ne cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și moaștele Sfân­tului Simeon de la Muntele Minunat.

Anul acesta se va desfășura pe următorul traseu:

Ieșirea se va face prin poarta de lângă Casa Nicodim. Se va merge pe strada I. C. Brătianu până la intersecția cu strada Cuza Vodă (Clădirea Operei). Pelerinajul continuă pe strada Cuza Vodă până la intersecția cu strada Armeană. Apoi se va coborî pe aceeași stradă spre Biserica „Sf. Sava”, unde se va face prima oprire. În conti­nua­re se va merge pe strada Cos­tache Negri până în dreptul Mă­năstirii „Sf. Trei Ierarhi”, un­de va avea loc ultima oprire. Se va continua apoi pelerinajul spre Catedrala mitropolitană prin bulevardul Ștefan cel Ma­re și Sfânt. Intrarea în curtea Catedralei mitropolitane se va face prin poarta principală, se va trece prin fața Catedralei mitropolitane și apoi moaștele vor fi reașezate pe baldachin în fața Căminului preoțesc „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”.

Sâmbătă, 12 octombrie 2013:

Orele 7:00-11:30 – Miezo­nop­tica, Ceasurile, Sfânta Litur­ghie (în Catedrala mitropolitană);

Orele 18:00-19:30 – Con­cur­sul coral Lăudați pe Domnul, ediția a VI-a (în Catedrala mitropolitană). În perioada cât juriul va delibera, Corul bărbă­tesc „Mitropolitul Iosif Na­ni­escu” al Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași va susține un miniconcert de mu­zică bisericească;

Orele 21:00-1:00 – Slujba de priveghere în cinstea Aducerii moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași în anul 1996 – Vecernia, Litia și Utrenia (în Catedrala mitropo­litană).

Duminică, 13 octombrie 2013:

Orele 7:00-12:00 -Miezonop­tica, Ceasurile, Sfânta Litur­ghie (în Catedrala mitropolitană);

Ora 8:30 – Resfințirea Bise­ricii „Sf. Sava”, Iași;

Ora 9:00 – Sfânta și Dum­nezeiasca Liturghie (la Biserica „Sf. Sava”, Str. Costache Negri, Iași);

Ora 17:00 – Concert de mu­zică religioasă, interpretat de Corul Sanctus al Catedralei mi­tropolitane din Iași (în Ca­tedrala mitropolitană);

Ora 19:00 – Concert Grupul Vocal Acapella – București (în Catedrala mitropolitană);

Orele 21:00-3:00 – Slujba de priveghere a Sf. Cuv. Pa­ras­cheva (Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie – în Cate­dra­la mitropolitană).

Luni, 14 octombrie 2013:

Ora 7:00 – Miezonoptica, Acatistul Sf. Cuv. Parascheva și Ceasurile (în Catedrala mi­tropolitană);

Orele 9:00-13:00 – Sfânta Liturghie (pe podiumul de lân­gă Catedrala mitropolitană – pe bulevardul Ștefan cel Mare);

Orele 17:00-17:30 – Des­chi­derea Simpozionului Național „Mo­numentul – Tradiție și Vii­tor” (ediția a XV-a), în Aula Ve­che a Universității Tehnice „Gheor­ghe Asachi” din Iași;

Ora 18:00 – Concert susținut de Corul Gavriil Musicescu – Fi­larmonica de Stat din Iași;

Ora 20:00 – Slujba de prive­ghere a Sf. Cuv. Parascheva (Ve­cernia, Litia, Utrenia) (în Ca­tedrala mitropolitană).

Comentarii Facebook


Știri recente