Program de formare în Episcopia Severinului și Strehaiei

În perioada 08 ianuarie 2013 și 30 ianuarie 2013, la Episcopia Severinului și Strehaiei se continuă cea de-a treia serie a cursului de pregătire profesională cu tematica „inițiere în limba engleză”, după cum ne-a mărturisit Cătălin Cernătescu.

Programul de formare profesională (inițiere) „Comunicare în limba engleză” a fost împărțit în trei serii și se adresează unui număr de 40 de angajați ai Episcopiei Severinului și Strehaiei care nu sunt cunoscători ai limbii engleze, au urmat și absolvit în anul 2011 cursul de muzeograf.

Cea de-a treia serie a cursului are un număr de 12 participanți. În urma acestui nou program de formare, cursanții vor putea comunica într-o limbă de circulație internațională, răspunzând astfel unor noi exigențe profesionale. Instruirea are în vedere atât transferul de cunoștințe de limbă engleză de bază: gramatică, lexic și conversație, cât și de termeni de specialitate specifici muzeologiei și patrimoniului cultural.

Programul de instruire este autorizat de C.N.F.P.A. fiind organizat în cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/53777 – „PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL”, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013, AXA PRIORITARĂ 3. „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.

Comentarii Facebook


Știri recente