Profesorul şi teologul german Jürgen Moltmann a conferenţiat la Sibiu

Aula Mitropolit Ioan Meţianu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Şaguna din Sibiu a găzduit în 06 octombrie 2015, o conferinţă susţinută de renumitul profesor şi teolog german Jürgen Moltmann. Prelegerea cunoscutului teolog a fost intitulată Venirea lui Dumnezeu. Elemente de eshatologie creştină, după cum informează site-ul oficial al Eparhiei.

Evenimentul academic s-a bucurat de un maxim interes din partea mediului teologic sibian, a mediului universitar şi cultural din cetatea transilvană, fiind perceput ca o adevărată sărbătoare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Profesorul Jürgen Moltmann a revenit după mai bine de 40 de ani la Sibiu, în România, o ţară de care este legat prin prietenia avută cu părintele Dumitru Stăniloae, iar conferinţa din cetatea transilvană a constituit o dovadă a viabilităţii dialogul teologic dintre mediul teologic evanghelic şi cel ortodox românesc. Din acest motiv, la conferinţă au fost prezenţi numeroşi clerici şi teologi luterani din Sibiu, amintindu-i aici pe episcopul emerit dr. Christoph Klein şi pe prof. dr. Hermann Pitters. O mare parte a corpului profesoral de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a fost prezentă la evenimentul academic, iar moderatorul conferinţei a fost prof. dr. Ştefan Tobler de la Departamentul de Teologie Protestantă din cadrul Universităţii Lucian Blaga.

În debutul conferinţei, decanul facultăţii, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel i-a urat bun-venit profesorului german şi a subliniat importanţa acestui eveniment pentru viaţa academică a instituţiei de învţământ teologic din Sibiu.

Prezentarea vieţii şi în mod special a activităţii teologice şi de cercetare a profesorului Jürgen Moltmann a fost făcută de arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr. Lucrările sale teologice, a subliniat părintele Ică, elaborate într-o perioadă a unei Europe postbelice, frământată de conflicte şi transformări politice şi sociale, au adus în prim-plan o teologie a speranţei.

Prelegerea profesorului Jürgen Moltmann a fost o sinteză şi o prezentare a lucrării Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie, apărută în 1996 şi tradusă recent în limba română sub titlul Venirea lui Dumnezeu. Tratat de eshatologie creştină. Lucrarea a fost lansată cu această ocazie la Sibiu, iar toţi cei prezenţi au avut posibilitatea să o achiziţioneze şi să primească un autograf al autorului. Profesorul Jürgen Moltmann a sintetizat teologia eshatologică prin câteva idei conturate în jurul învăţăturii conform căreia lumea va fi transfigurată prin puterea lui Hristos Cel Înviat şi a Sfintei Treimi.

La conferinţa de la Sibiu a fost invitat şi Vasilică Mugurel Păvălucă, autorul tezei de doctorat Lucrarea lui Dumnezeu în creaţie după Părintele Stăniloae şi Jürgen Moltmann. Actualmente cadru didactic la Institutul de Teologie Protestantă din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umane şi Teologie de la Universitatea din Dortmund, Germania, Vasilică Mugurel Păvălucă a vorbit despre teologia celor doi mari profesori şi dialogul dintre teologia protestantă apuseană şi cea ortodoxă.

La finalul conferinţei, participanţii au avut posibilitatea să adreseze întrebări legate de cele prezentate şi să dialogheze cu profesorul Jürgen Moltmann.

Comentarii Facebook


Știri recente