„Printre toate bunurile pământeşti, locul întâi îl ocupă educaţia“

Trăitori în secolul al IV-lea, socotit „veacul de aur“ pentru Biserica creştină, Sfinţii Vasile cel Mare († 379), Grigorie de Nazianz († 390) şi Ioan Gură de Aur († 407) sunt trei cu numele şi cu fiinţa, dar una cu duhul, cu credinţa şi cu dragostea. Toţi cei trei ierarhi au rămas pentru posteritate pildă de silinţă la învăţătură, pildă de viaţă creştină, pildă de preţuire a culturii şi ştiinţei timpului lor.

Mai multe detalii în “Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente