„Prin educație spre vocație”: Formare pentru experții care sprijină elevii cu risc de abandon școlar

Asociația Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a început săptămâna aceasta un amplu program de formare pentru specialiștii în educație și psihologie ai proiectului „Prin educație spre vocație”. Aceștia sprijină 645 de elevi să-și termine studiile și să se integreze profesional.

În prima etapă, opt psihologi și consilieri de la fundațiile partenere HEKS/EPER România și FAER Reghin au învățat să folosească Platforma Cognitrom (CCP), obținând certificate de licență pentru utilizarea acesteia. Platformă identifică vocațiile cu care sunt înzestrați elevii, adică trăsăturile relevante pentru orientarea lor în carieră.

Elevii răspund la patru chestionare de autocunoaștere. Platforma le evaluează abilitățile cognitive și non-cognitive, interesele vocaționale și valorile legate de muncă și le suprapune cu cerințele ocupațiilor din România, redând lista celor care pot valorifica potențialul elevului.

A doua etapă a programului a început joi, cu sesiunea de cursuri „Formarea de competențe și abilități în domeniul educației incluzive și remediale”. Participă 54 de cadre didactice și mediatori școlari de la Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia implicate în proiectul „Prin educație spre vocație”.

„Pe parcursul cursurilor, profesorii sunt încurajați să vorbească despre felul în care văd aplicabile principiile teoretice în cadrul propriilor grupe de copii, precum și despre provocările sau obstacolele pe care le întrevăd”, a declarat psihologul Nicoleta Presecan, manager de formare în cadrul proiectului.

„Consider că formarea este necesară și utilă, pentru că se va contura o viziune comună asupra felului în care vor fi abordate și puse în practică principiile educației incluzsive și remediale.”

„Succesul profesorilor va fi și pe măsura internalizării unor repere comportamentale precum acceptarea necondiționată (indiferent de performanțele școlare sau de altă natură), gândirea pozitivă (convingerea că fiecare copil este valoros), alături de empatie, respect, căldură, autenticitate și congruență”, a mai declarat psihologul.

Participanții au identificat soluții practice de aplicare a principiilor educației incluzive în programul „Școală după școală”: flexibilitate şi diversitate, adaptate la nevoile copilului, diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor didactice, interactivitate și adecvare șa tipurile de învăţare diferite ale elevilor.

Noile abordări vor muta accentul de pe demersul de informare pe cel formativ al procesului educativ, cu scopul de a armoniza latura cognitivă a copilului cu partea afectivă, atitudinală și comportamentală.


Proiectul „Prin educație spre vocație” este finanțat prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului de Dezvoltare locală. Obiectivul este creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiune prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”.

Foto credit: Freepik.com

Comentarii Facebook


Știri recente