Primul păgân care a îmbrățișat credința creștină

Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul, cinstit astăzi în Biserica Ortodoxă, este primul dintre păgâni care a primit Botezul creștin, cazul lui devenind criteriul pe care Sfinții Apostoli, la Sinodul apostolic din Ierusalim din anul 50, au hotărât primirea în creștinism a tuturor celor de alte credințe. Prin viața sa curată, împodobită cu fapte de milostenie, post și rugăciuni, sutașul Corneliu a atras iubirea și harul lui Dumnezeu, deschizându-ne poarta mântuirii tuturor celor care ne tragem din strămoși păgâni.

Sfântul Corneliu Sutașul este persoana prin care au început să prindă contur și împlinire în istorie cuvintele Mântuitorului, rostite nu cu mult timp înaintea altui sutaș roman, în Evanghelia după Matei (8, 11): „Mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob, în Împărăția cerurilor”. Deși mulți dintre romanii politeiști au crezut în Hristos după Răstignirea și Învierea Sa, Sfântul Corneliu este cel care a risipit îndoielile Apostolilor privind botezul neiudeilor, făcându-se semn vizibil și concret al iubirii milostive a lui Dumnezeu față de toate etniile sau popoarele, nu doar față de poporul lui Israel.

Sfânta Scriptură îl prezintă, în Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 10, ca fiind un bărbat cucernic și temător de Dumnezeu din Cezareea Palestinei, conducător a peste o sută de soldați romani în cohorta Italica. Deși făcea parte din trupele de ocupație romane, Corneliu nu a fost un asupritor, ci „făcea multe milostenii poporului și se ruga lui Dumnezeu totdeauna”, împreună cu toți cei din casa lui. Sfântul Simeon Metafrastul spune despre Corneliu că „fiind în întunericul necredinței, avea lucrările luminii și, deși era păgân, a viețuit ca un creștin, și pe Hristos, pe care nu-L știa, prin milostenii Îl cinstea”.

Mai multe informații în Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente