Prima zi a sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe

La Istanbul, în Turcia, se desfășoară, zilele acestea, sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe pentru pregătirea lucrărilor Sinodului Panortodox. Lucrările au început astăzi cu oficierea unei slujbe de Te Deum, în Biserica „Sfântul Gheorghe” din cartierul Fanar al Istanbulului (Constantinopol). Sinaxa a fost deschisă de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, care a evidențiat necesitatea organizării unor astfel de întâlniri pentru a mărturisi unitatea credinței și pentru a răspunde problemelor societății contemporane.

Prezent la eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal a oferit mai multe informații legate de desfășurarea lucrărilor sinaxei: „Astăzi a început reuniunea acestei sinaxe a Primaților sau Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe într-un spirit de rugăciune și de duhovnicie pentru că ne aflăm în prima săptămână din Postul Sfintelor Paști. Ziua de astăzi a fost dedicată lucrărilor de cuvânt de către toți Întâistătătorii de Biserici după ce Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a ținut o cuvântare destul de substanțială referindu-se la problemele lumii contemporane care ar trebui să fie, într-un fel, analizate și să se primească un mesaj asupra acestora, într-o lume care este confruntată cu secularizare, cu ateism, etc. Desigur că al doilea scop al reuniunii acestei sinaxe se referă la o serie de probleme care privesc convocarea, pregătirea și toate aspectele de fond, de formă și în principiu organizatorice, privind Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. Desigur, este un sentiment al urgenței convocării unui astfel de sinod mai ales că pregătirea lui a început încă din anii 60, mai exact de la ședința Panortodoxă de la Rodos din anul 1961 și apoi în anii 1963 și 1964 când s-au stabilit temele care urmau să fie discutate. Desigur, astăzi au luat cuvântul toți Întâistătătorii de Biserici. Pe lângă cuvintele de salut și de speranță în unitatea Bisericii, în mărturisirea Ortodoxiei au fost menționate și diverse probleme mai specifice care vor fi discutate în cursul zilei de mâine. Sinaxa se va încheia duminică prin coliturghisirea de către toți Întâistătătorii de Biserici, după ce cu o zi înainte se va adopta mesajul Sinaxei de la Constantinopol. Să ne rugăm la Dumnezeu ca această reuniune istorică de aici să se desfășoare sub auspiciile duhovnicești ale Postului Mare și sub înrâurirea Duhului Sfânt, în duhul Sinoadelor Ecumenice care au luat hotărâri ca să asigure unitatea Ortodoxiei noastre pentru mult timp de acum înainte”.

Întâlnirea se va încheia pe 9 martie, în Duminica Ortodoxiei.

Comentarii Facebook


Știri recente