Prima Liturghie arhierească în Praclisul Episcopal cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Sântandrei

În Duminica a XXXIV-a după Rusalii, 3 martie 2013, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor dreptmăritori din localitatea Sântandrei, comună suburbană a Oradiei, săvârșind prima Sfântă Liturghie arhierească în Paraclisul Episcopal cu hramurile „Sfântul Apostol Andrei” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei”, aflat în construcție, în sobor de preoți și diaconi, informează Pr. Silviu Dobai.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Ierarhul Oradiei a făcut un profund periplu teologic-exegetic și duhovnicesc, prezentând bogăția de înțelesuri ce se desprind din pilda întoarcerii fiului risipitor: „Pericopa evanghelică a întorcerii fiului risipitor, citită în Duminica a treizeci și patra după Rusalii, a doua duminică a Triodului, ne pregătește pentru intrarea în Sfântul și Marele Post, prin care începem călătoria ultimei săptămâni obișnuite dinainte de Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, a lăsatului sec de carne. În fapt, toate zilele pregătitoare ale Postului Păresimilor, și în special duminicile, sunt tot atâtea etape ale urcușului nostru duhovnicesc spre Înviere.”

„În Biserică noi postim pentru că, abținându-ne de la anumite alimente, începem să ne călim voința și, oricât ar fi omul de căzut și adâncit în patimi, voința se poate trezi deoarece dincolo de voință se ascunde conștiința. Conștiința este cea care l-a trezit pe fiul cel risipitor și l-a determinat să facă marele act de voință de a hotărî să se întoarcă acasă. Așadar, fiul risipitor este un exemplu de om care și-a cheltuit averea în ospețe, în desfrânări, ajungând, până la urmă, atât de sărman și de lipsit, încât s-ar fi bucurat să poată servi din roșcovele pe care le mâncau porcii, pe care a ajuns să-i pască. Adică, fără să vrea, nemaiavând cum să își satisfacă plăcerile, a ajuns să postească. Atunci s-a petrecut ceea ce se petrece în fiecare dintre noi după ce cădem în păcat, și anume trezirea conștiinței, venirea în sine, conștientizarea greșelii și luarea drumului întoarcerii, al pocăinței.”

„Frumusețea acestei pilde constă în faptul că ea ne privește pe noi, pe toți. Este atât de universală încât a trecut, de mult, granițele Creștinismului, constituindu-se într-o parabolă a întregii umanități.”

„În această parabolă, în chipul fiului risipitor noi îl vedem, dintru început, pe strămoșul nostru cel căzut, pe Adam, întregul Adam, tot neamul omenesc, toți care, născându-ne în această lume și moștenind firea cea căzută a strămoșilor noștri, suntem predispuși la cădere, la greșeală, la păcat, deci întregul neam al oamenilor este un uriaș fiu risipitor.”

„Pe de altă parte, în chipul fiului risipitor putem să vedem, duhovnicește, toate neamurile care au ajuns în desfrânare, din punct de vedere spiritual, prin închinarea la idoli, iar în fratele fiului rispitor să vedem poporul israelit, pe Israelul cel vechi, care este invidios pe Israelul cel nou, pe fratele său în umanitate, simbolic vorbind, care, după ce a rătăcit prin închinare la idoli, s-a întors la credința în Unul și Adevăratul Dumnezeu, și atunci, supărat pe Tatăl cel primitor, care este Dumnezeu, că l-a primit pe fiul cel risipitor, poporul lui Israel cel vechi se comportă ca și fratele fiului risipitor, iar noi toți cei care alcătuim, dintre neamuri, Israelul cel nou, Biserica, putem fi comparați, toți oamenii laolaltă, cu fiul cel risipitor.”

„Nu în ultimul rând, în această pericopă evanghelică ne regăsim pe noi înșine, pe fiecare dintre noi, în parte, pentru că toți, în timpul vieții noastre, pe o perioadă mai mare sau mai scurtă, ne comportăm precum fiul risipitor, ori ca fratele acestuia, la fel cum în Duminica ce a trecut, a vameșului și a fariseului, fiecare dintre noi, în cursul vieții, suntem când vameși, când farisei, când păcătoși care se pocăiesc, când împlinitori ai rânduielilor, considerându-ne vrednici de răsplată.”

„Observând cu atenție pericopa avanghelică a întoarcerii fiului risipitor, ușor putem înțelege că, de fapt, aceasta se constituie într-o invitație a Sfintei Biserici adresată fiecăruia în parte, să vedem ce este în sufletul nostru, ce este în viața noastră, adică să ne cercetăm pe noi înșine, să alergăm degrab la duhovnic și să mărturisim înaintea lui Dumnezeu greșelile, căderile, păcatele, neajunsurile, lipsurile și neputințele noastre, pentru ca să dobândim de la Dumnezeu, Tatăl cel primitor, iertare, ca apoi să ne bucurăm și noi la ospățul cel duhovnicesc de vițelul cel gras, Care este Domnul Hristos Cel Euharistic, Sfânta Împărtășanie, Jertfa cea nesângeroasă.”

În cuvântul rostit la încheierea Sfintei Liturghii, părintele paroh Daniel Purtan a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezența în mijlocul noii comunități dreptmăritoare din Sântandrei și pentru nobila misiune ce i-a fost încredințată, aceea de a ridica o nouă biserică.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt ocazional în care a arătat frumoasa lucrare ctitoricească ce se desfășoară în Eparhia Oradiei și a felicitat pe părintele paroh și pe bunii credincioși din noul cartier rezidențial din localitatea Sântandrei pentru curajul de a purcede la construirea noii biserici, în aceste vremuri de criză. De asemenea, Chiriarhul a subliniat frumoasa colaborare dintre autoritățile locale și noua parohie, pentru ca lucrările de construcție să fie continuate în același ritm, și pe mai departe, până la finalizarea acestora.

Construcția sfântului lăcaș a început în anul 2010, piatra de temelie fiind sfințită în data de 8 septembrie 2009, de către Preasfințitul Părinte Sofronie. Biserica este construită din cărămidă, fiind în prezent ridicată la cota de nouă metri înălțime. Între zidurile construcției, până la finalizarea lucrărilor, pentru oficierea Sfintei Liturghii precum și a celorlalte slujbe a fost amenajat, provizoriu, un paraclis deosebit de spațios, dotat cu toate cele necesare pentru săvârșirea cultului religios.

Comentarii Facebook


Știri recente