Prezență românească la Adunarea generală a Consiliului Mondial al Bisericilor – Busan, Coreea de Sud

O delegație a Bisericii Ortodoxe Române (BOR), condusă de ÎPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal, a fost prezentă la cea de-a X-a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), întrunită la Busan, Coreea de Sud, în perioada 30 octombrie – 9 noiembrie 2013.

Tema Adunării CMB – forul suprem deliberativ al Consiliului, reunit o dată la 7-8 ani – a fost „God of life, lead us to justice and peace” („Dumnezeule al vieții, condu-ne spre dreptate și pace!”).

10 zile dedicate dialogului

Din partea Bisericii Ortodoxe Române au fost desemnați 14 delegați din țară și din diaspora ortodoxă românească (Europa și America de Nord), după cum urmează: ÎPS Mitropolit Nifon; pr. dr. Michael Tița, consilier patriarhal pentru relațiile externe bisericești; conf. dr. Nicolae Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. dr. Daniel Dascălu din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei; diac. asist. Dan Alexandru Streza de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu; asist. univ. dr. Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca; pr. prof. dr. Picu Ocoleanu de la Facultatea de Teologie din Craiova; pr. dr. Marius-Alexandru Florescu din cadrul Mitropoliei Banatului; pr. dr. Răzvan Ionescu și dl. Andrei Stănease (Paris) din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale; pr. prof. dr. Nicolae Dura (Viena) din cadrul Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord; lect. dr. Marian Simion de la Universitatea Harvard (Boston) din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi; dr. Cyprian Song, consultant.

Membrii delegației au participat, împreună cu celelalte Biserici Ortodoxe, la dezbateri teologice cu Biserica Anglicană, Biserici Protestante, grupări neoprotestante, organizații intercreștine, internaționale sau regionale etc. Concret, timp de 10 zile, delegații români au luat parte la discuții pe teme biblice, la conversații teologice, dar și la dezbateri pe diferite subiecte de actualitate globală (între care amintim cele referitoare la misiune, unitate, dreptate și pace), călăuziți de dorința de a prezenta celor de alte confesiuni creștine bogăția învățăturii și frumusețea spiritualității Ortodoxiei. Mărturia ortodoxă a fost încununată de săvârșirea Sfântei Liturghii în bisericile ortodoxe din orașele Seul și Busan, în mijlocul comunităților ortodoxe locale, care desfășoară o misiune rodnică în cadrul societății sud-coreene.

Prezența românească la evenimentul organizat pe teritoriul sud-corean a fost marcată și de participarea a trei tineri teologi în cadrul programului „The Global Ecumenical Theological Institute (GETI)”, „Institutul Teologic Ecumenic Global (ITEG)”, respectiv: lect. dr. Ionuț Alexandru Tudorie, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; drd. Alexandru Ioan Dăian de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu; pr. conf. dr. Gabriel Viorel Gârdan de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

Despre păstrarea Adevărului în dragoste și apărarea valorilor morale tradiționale creștine

Contribuția Bisericii noastre, apreciată în mod deosebit nu doar de ortodocșii prezenți, ci și de reprezentanți ai altor biserici creștine, a fost evidențiată de prezentarea susținută de ÎPS Mitropolit Nifon la plenara despre unitate, din data de 5 noiembrie. Astfel, Înaltpreasfinția Sa a ținut să precizeze: „Cea mai mare speranță a noastră este ca, împreună, să ajungem la o mai bună înțelegere a credinței creștine, prin păstrarea Adevărului în dragoste (cf. Efeseni 4,15), dialog și unitate. Aceasta este o expresie a naturii sobornicești a adevăratei Biserici, așa cum a fost dintru început (conform celor afirmate de primul Sinod Apostolic, Faptele apostolilor cap. 14). […] Scopul nostru este nu de a crea o nouă Biserică, ci de a restaura Biserica cea una în continuitatea sa neîntreruptă și în deplinătatea sa sacramentală. […] Să ne reamintim toți creștinii adunați aici că este o datorie a noastră de a apăra valorile morale tradiționale creștine, în special valoarea familiei.”

Noi foruri de conducere

De asemenea, în cadrul întrunirii au fost numiți membrii în Comitetul Central și, respectiv, în Comitetul Executiv. S-au ales președinții CMB, care vor rămâne în funcție până la viitoarea Adunare Generală. Din partea Bisericilor Ortodoxe Răsăritene, a fost ales pentru un mandat de 8 ani Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, iar din partea Bisericilor Vechi-Orientale președinția i-a revenit Sanctității Sale Karekin al II-lea, Patriarh Catolicos al tuturor armenilor. Reprezentanții BOR în Comitetul Central sunt: ÎPS Mitropolit Nifon și pr. dr. Michael Tița, consilier patriarhal.

Comitetul Central al CMB este ales pe o perioadă de 8 ani de către forul deliberativ, Adunarea generală, și este alcătuit din 150 de persoane alese dintre delegații oficiali ai bisericilor membre prezente la Busan.

În prima sesiune, după Adunare, Comitetul Central urma să aleagă pe cei 25 de membri ai Comitetului Executiv, dintre care cinci ortodocși răsăriteni și doi vechi-orientali. De asemenea, Comitetul Central are atribuția de a-și alege moderatorul și vice-moderatorii, numiți pentru 8 ani.

2663 de participanți, 141 de țări reprezentate

Conform datelor oficiale furnizate de organizatori, la de-a X-a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor s-au înregistrat 2663 de participanți, din care 300 au reprezentat bisericile membre CMB, din 141 de țări. Procentajul prezenței ortodoxe la acest eveniment internațional a fost de aproximativ 25%.

Consiliul Mondial al Bisericilor a fost înființat în anul 1948, cuprinde în prezent 345 de Biserici, denominațiuni și asociații de Biserici creștine din peste 140 de țări de pe întregul glob. Biserica Ortodoxă Română este membră a Consiliului din anul 1961. (Articol semnat de Raluca Brodner)

Comentarii Facebook


Știri recente

Factbox: Îmbătrânirea demografică în România

Sociologii şi demografii definesc îmbătrânirea demografică drept creşterea ponderii persoanelor vârstnice – de peste 65 de ani – în cadrul efectivului total al populaţiei studiate, în detrimentul celorlalte categorii de vârstă – tinerii şi adulţii,…