Prezență arhierească la consfătuirea profesorilor de religie din jud. Giurgiu

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, în incinta Centrului Eparhial pentru copii și tineret „Sf. Ioan Valahul”, din cadrul sediului administrativ al Episcopiei Giurgiului, a avut loc la 15 septembrie 2013 întrunirea profesorilor de Religie din județul Giurgiu, otrivit episcopiagiurgiului.ro. Consfătuirea, la care a participat și Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a fost moderată de către Dl. Prof. Necula Daniel, Inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Giurgiu, care a prezentat cadrelor didactice modificările privind Programa și competențele generale ale Disciplinei Religie. Totodată, au fost prezentate și noile reglementări metodologice, precum și aspecte legate de organizarea viitoarelor concursuri și olimpiade județene și intrajudețene.

De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a pus accent pe aprofundarea relației Biserică – Școală prin programele educaționale desfășurate la nivel local și național, în special prin programul național de catenhizare al Patriarhiei Române „Hristos împărtășit copiilor” implementat și la nivelul eparhiei.

În cadrul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a evidențiat necesitatea conștientizării elevilor asupra faptului că prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin trăirea și mărturisirea credinței, se poate ajunge la un mod de viață care corespunde cu Adevărul. Ora de religie, a mai arătat Preasfinția Sa, își propune nu doar informarea, ci și formarea elevilor în spirit autentic creștin. Pentru aceasta este nevoie de o abordare mult mai atentă a acestei probleme, insistând nu neapărat asupra aspectelor practice, ci și asupra modului în care orice elev poate cunoaște adevărurile de credință, le poate asuma și aplica în viața de zi cu zi.Nu putem obține rezultate de lungă durată printr-o abordare rigidă, ci printr-o dinamizare permanentă a procesului de învățământ, în care elevul și profesorul, deopotrivă, sunt implicați în tot ceea ce presupune cunoașterea și formarea personalității, a încheiat Chiriarhul.

La final, fiecare cadru didactic prezent a primit din partea ierarhului ultimul număr al revistei „Familia Ortodoxă” și Albumul „Mănăstirea Comana – Istorie, Sfințenie Veșnicie”.

Comentarii Facebook


Știri recente