Prezență arhierească în Parohia Buna Vestire din Nojorid, județul Bihor

În Duminica a XVII-a după Rusalii, 17 februarie 2013, Parohia cu hramul „Buna Vestire” din Nojorid a îmbrăcat haine de sărbătoare. În mijlocul credincioșilor s-a aflat Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul cu hramul „Buna Vestire”, în sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, părintele paroh Horațiu Hontilă a fost hirotesit iconom, după cum a precizat Pr. Silviu Dobai.

Comuna Nojorid este situată la 9 km de Oradea, pe drumul european E79 care leagă orașul de pe malurile Crișului Repede de Arad și Timișoara. Localitatea este atestată documentar în anul 1229, într-un act de donație. Numele latinesc al localității este Villa Irug. Mai târziu, constatându-se existența a două vetre ale satului, ele au fost numite Villa Irug Maior și Villa Irug Minor. Echivalentele românești ale acestor două toponime au fost Ieruga Mare și Ieruga Mică. În anul 1719 este consemnată existența a 84 de familii în satul liber Nojorid.

În ultimii ani, odată cu extinderea comunei Nojorid înspre municipiul Oradea și construirea unui nou cartier rezidențial, Preasfințitul Părinte Sofronie a avut inițiativa înființării unei noi parohii și construirea unei noi biserici, cu hramul „Buna Vestire”, spre folosul duhovnicesc al credincioșilor din acest cartier. Astfel, la începutul anului 2010, Părintele Horațiu Hontilă a fost numit pe seama noii parohii din Nojorid, cu încredințarea de a zidi o nouă biserică. Dacă la început, primele sfinte slujbe au fost oficiate într-un paraclis amenajat în casa unei familii binecredincioase, odată cu obținerea terenului destinat construcției noii biserici s-a înălțat un paraclis în care se săvârșesc sfintele slujbe până la finalizarea noului sfânt lăcaș. Piatra de temelie pentru noua biserică ce se construiește a fost așezată de Preasfințitul Părinte Sofronie în data de 3 noiembrie 2011. Viitorul sfânt lăcaș va fi o replică a bisericii mari a Mănăstirii Sucevița, la o scară mai mică, copiind planul arhitectural al acesteia. În anul 2012 s-a reușit, prin ajutorul consiliului local Nojorid și a altor binefăcători, turnarea fundației noii biserici, urmând ca în acest an să se ridice zidurile sfântului lăcaș.

Mica comunitate de credincioși din parohia Nojorid II a întâmpinat cu bucurie și emoție sfântă pe Ierarhul Oradiei, în vizită pastorală pentru a treia oară în această parohie.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Preasfințitul Sofronie a rostit o frumoasă predică în care a subliniat învățăturile sfinte ce se desprind din textul evanghelic de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, îndemnând cu stăruință pe cei prezenți la a cultiva și a pune în lucrare cele trei virtuți creștine fundamentale, credința, iubirea și speranța: „Astăzi, în Duminica a șaptesprezecea după Rusalii, în care Sfânta Biserică a rânduit să se citească la Sfânta Liturghie evanghelia vindecării fiicei femeii cananeence, care a avut atât de multă credință, deși nu era din poporul israelitean, și s-a dus la Cel despre Care în adâncul sufletului ei știa că este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, și a cerut vindecarea fiicei ei, iar pentru credința ei cea mare minunea s-a săvârșit, primim o lecție de iubire în stare să nască credință multă, o iubire totală, o iubire de mamă, o iubire sfântă, care merge până la a sfida toate circumstanțele naționale, religioase și culturale ale poporului din care provenea această femeie, și ajunge la descoperirea credinței în Dumnezeul Cel Unul și Adevărat, Cel Viu, Puternic și Minunat, descoperit nouă în Preasfânta Treime, a credinței adevărate, care rodește minuni.”

„Dacă stăm să ne gândim mai cu atenție și mai în adânc, vedem că această credință mare, pe care Biserica ne-o prezintă, ne-o îmbie tuturor, ca fiind în stare să facă minuni, este un rod al iubirii, este rodul iubirii materne, rodul iubirii de care doar o mamă este în stare și, așa cum Biserica este maică duhovnicească pentru noi toți, la fel, pentru fiecare dintre noi, mama noastră rămâne, întotdeauna și în veșnicie, ca ființa care, prin iubire, poate să ajungă la o credință mare, săvârșitoare de minuni și, totodată, prin această lecție a iubirii născătoare de credință, dar și a credinței lucrătoare prin iubire, noi învățăm cât de mare este puterea rugăciunii mamei.”

„Această pericopă evanghelică ne descoperă, prin excelență, adevăratele puteri care guvernează lumea. Înaintea lui Dumnezeu nu contează legile strâmbe pe care noi, oamenii, le așezăm în lume, ci lucrurile esențiale, care îl pun pe omul căzut în păcat din nou în legătură cu Dumnezeu Care l-a creat, care țin de refacerea firii omenești căzute, prin puterea Celui Care a venit în lume ca să îl scoată pe om din robia păcatului, a bolii, a suferinței și a morții. Acestea sunt credința, iubirea și speranța, cele trei virtuți creștine fundamentale sau cardinale, cele trei puteri esențiale care reprezintă motorul cel duhovnicesc prin care creștinul răzbate în viața aceasta.”

După săvârșirea Sfintei Liturghii, părintele Horațiu Hontilă a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfinției Sale pentru distincția oferită, care este un imbold în a continua, cu mai multă dăruire și jertfelnicie, lucrarea începută. De asemenea, parohul a mulțumit oficialităților locale pentru sprijinul acordat, precum și bunilor credincioși, pentru care se înălță noul sfânt lăcaș.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt ocazional în care a arătat importanța și necesitatea construirii de noi biserici ortodoxe în această parte a țării noastre, una de frontieră administrativă, culturală, dar și religioasă, și felicitat pe părintele paroh și pe harnicii credincioși din noul cartier rezidențial din localitatea Nojorid pentru frumoasa lucrare ctitoricească pe care au început-o, în ciuda tuturor obstacolelor și în vreme de criză, chemând ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ca lucrările de construcție să continue, în bună rânduială, în ritm cât mai intens, până la finalizarea acestora.

Comentarii Facebook


Știri recente