Preoții din București și Ilfov în conferință la Palatul Patriarhiei

În sala Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei s-a desfășurat astăzi, 4 noiembrie 2013, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, lucrările primei sesiuni a Conferinței pastoral-misionare semestriale de toamnă a clerului din Arhiepiscopia Bucureștilor. La eveniment au fost prezenți peste 700 de clerici din protopopiatele bucureștene și din județul Ilfov, împreună cu preoții de caritate din București și Ilfov. Lucrările conferinței au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum în Catedrala mitropolitană Sfântul Spiridon – Nou, de către Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Conferința a fost deschisă de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române printr-un cuvânt intitulat Teologia mistică suport pentru lucrarea misionară, din care redăm un fragment: „Opera Părintelui Dumitru Stăniloae este o vastă sinteză neopatristică exprimată în mod creator sau o fidelitate reînnoită față de Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți ai Bisericii. Teologia Părintelui Stăniloae este, ca și teologia ioaneică, paulină și patristică, o teologie mistică, în sensul că are în centrul ei și ca bază a ei misterul sau taina Întrupării sau Înomenirii Fiului veșnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Aceasta este „taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută”, aceasta este „taina creștinătății”, a „Dumnezeului Care S-a arătat în trup” (I Timotei 3, 16) sau a „Cuvântului Care S-a făcut trup” (Ioan 1, 14) – ne spun Sfinții Apostoli Pavel și Ioan. Pentru a fi descoperită această taină, Dumnezeu a creat lumea, iar în interiorul ei omul a fost creat după chipul Fiului veșnic al lui Dumnezeu, Care urma să Se întrupeze. Iar scopul Întrupării sau Înomenirii Fiului lui Dumnezeu este înfierea și îndumnezeirea omului după har. „Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să devină dumnezeu după har” – ne învață Sfinții Părinți ai Bisericii. Însă descoperirea tainei Întrupării sau Înomenirii Fiului și Cuvântului veșnic al lui Dumnezeu este în același timp descoperirea tainei Preasfintei Treimi, a Dumnezeului – Comuniune veșnică de viață și iubire, a Persoanelor distincte dar nedespărțite, comuniune pe care Părintele Dumitru Stăniloae o numește „structura supremei iubiri”.”

Referatele care au fost prezentate aparțin:

  • Preot prof. dr. Ștefan Buchiu – „Părintele Dumitru Stăniloae – teolog al iubirii dumnezeiești (triadologie – hristologie – pneumatologie)” (referat citit de Preot asist. dr. Mihai Burlacu);
  • Preot prof. dr. Stere Tache – „Cosmologia și antropologia Părintelui Dumitru Stăniloae – recuperarea viziunii teologiei patristice despre om și lume”;
  • Preot lect. dr. Dumitru Pintea – „Sfânta Liturghie – urcuș comunitar spre Împărăția lui Dumnezeu, împărăția iubirii veșnice”;
  • Preot lect. dr. Gheorghe Holbea – Asceză și mistică în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae”;
  • Preot asist. dr. Mihai Burlacu – „Gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae privind experiența lui Dumnezeu în Sfintele Taine”;
  • Conf. dr. Adrian Lemeni – Repere filocalice pentru misiunea de azi a Bisericii”.

La finalul conferinței pastoral-misionare de toamnă, preoții participanți au primit volumul „Implicațiile pastorale și misionare ale teologiei mistice a Părintelui Dumitru Stăniloae”, lucrare ce cuprinde varianta extinsă a referatelor prezentate în cadrul lucrărilor.

Cartea a apărut la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și este prefațată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Același volum va fi oferit și clericilor din Protopopiatele Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte și Urlați, în cadrul conferinței care se va desfășura, joi, la Ploiești.

Comentarii Facebook


Știri recente