Praznicul Botezului Domnului la noua Catedrală Episcopală din Oradea

La praznicul Bobotezei, Dumnezeiasca Arătare sau Epifania, 6 ianuarie 2013, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și Slujba Agheasmei celei Mari la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, fiind prima sărbătorire a acestui praznic împărătesc în catedrala propriu-zisă, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus.

Sute de credincioși orădeni au luat parte la sfintele slujbe din această zi în spațiul deosebit de generos al noii Catedrale Episcopale din Oradea, unde, de curând, au fost montate, la intrarea principală, ușile de interior, din lemn de frasin, stratificat, pentru a proteja de zgomot și praf. De asemenea, au fost montate și ușile de la pangarul catedralei.

După Rugăciunea Amvonului, din cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a oficiat Sfințirea cea Mare a Apei, Agheasma Mare, ce a devenit sfântă și sfințitoare, aducătoare de multă binecuvântare, de sănătatea sufletească și trupească, pentru toți cei care o iau cu credință.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a reliefat principalele semnificații dogmatice și simbolice ale praznicului Bobotezei. Ierarhul a subliniat caracterul treimic al sărbătorii, prin „evocarea insistentă a Preasfintei Treimi” în frumoasa rugăciune alcătuită de Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, din cadrul slujbei Sfințirii Mari a Apei:

„Faptul istoric al venirii Mântuitorului Iisus Hristos la râul Iordan, pentru a primi botezul de la Ioan, prilejuiește lumii descoperirea Preasfintei Treimi. Botezul Domnului în apa Iordanului este un semn al reașezării lumii, al recreerii acesteia, prin venirea Creatorului, a Fiului lui Dumnezeu, în creație.”

„Dacă în persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos firea divină și firea umană, voința divină și voința umană, s-au unit în mod neîmpărțit și nedespărțit, neamestecat și neschimbat, Cel Care vine să Se boteze la Iordan este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, Care a creat lumea, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu. De aceea se și întâmplă minunea arătării Sfintei Treimi: glasul Tatălui Care a mărturisit că El este Fiul Cel iubit, iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel, S-a coborât peste Cel Care S-a botezat.”

„Botezul Domnului este o prefigurare a botezului nostru, care înseamnă moartea omului celui vechi și învierea în omul cel nou, în Noul Adam, îmbrăcarea în Hristos, nașterea din apă și din Duh, prin lucrarea Preasfintei Treimi.”

„În Biserica primară, de Bobotează, sărbătorită împreună cu Nașterea Domnului, se botezau mulțimi mari de oameni. De aceea, în amintirea acelor vremuri, la praznicul Botezului Domnului, noi cântăm în cadrul Sfintei Liturghii, în loc de Trisaghion, cântarea „Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat.”

La final, toți credincioșii prezenți au gustat și au luat la casele lor Agheasmă Mare, fiind pregătite la noua Catedrală Episcoplă din Oradea, pentru acest praznic, patru vase mari, cu o capacitate totală de patru mii de litri.

Comentarii Facebook


Știri recente

PS Ignatie: De ce trăim stări de anxietate?

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. La predică, ierarhul explicat pasajul evanghelic Despre grijile vieții, accentuând modul simplu în care omul ar trebui se raporteze la…