Pr. Prof. Viorel Ioniță: Textele aprobate de Sfântul și Marele Sinod sunt ortodoxe și nu conțin nicio afirmație în contradicție cu învățătura Bisericii

Conferintă despre Sf şi Marele Sinod - Braşov 2017

Pr. prof. dr. Viorel Ioniță a conferențiat în Protopopiatul Brașov. Conferința a avut ca temă Sfântul și Marele Sinod din Creta, desfășurat în anul 2016, informează site-ul oficial al Mitropoliei Ardealului. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a clarifica unele aspecte referitoare la această întrunire care au generat numeroase polemici.

În cadrul conferinţei, părintele profesor a exprimat clar faptul că textele discutate și aprobate de Sfântul și Marele Sinod sunt ortodoxe și nu conțin nicio afirmație în contradicție cu învățătura Bisericii. Acesta a amintit că părintele Rafail Noica a afirmat că nu a găsit nicio erezie în textele sinodale.

Acest Sinod nu a emis nici dogme și nici canoane, ci numai hotărâri cu caracter pastoral și misionar, a spus pr. Ioniţă.

În deschiderea evenimentului, părintele profesor a amintit că toate Bisericile Ortodoxe Autocefale au fost de acord cu organizarea sinodului în perioada Rusaliilor, 18-26 iunie 2016, și au confirmat prezența în cadrul Sinaxei presinodale de la Chambesy, din 21-28 februarie 2016.

La Sfântul și Marele Sinod au participat 10 Biserici Ortodoxe Locale, deși la Sinaxa din februarie 2016 au confirmat și celelalte Biserici care nu au fost prezente la eveniment: Rusia, Antiohia, Bulgaria și Georgia, a spus părintele.

Pe lângă Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe Locale, la sinodul din Creta au fost prezenţi 157 de episcopi (mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi) și câte șase consultanți din fiecare Biserică.

Referitor la denumirea de sinodului, Pr. Viorel Ioniță a evidențiat faptul că a fost propusă la a patra Conferință Panortodoxă, din anul 1968. De asemenea, prof. Ioniță a precizat că Sinodul din anul 325, cunoscut în prezent cu numele de Sinodul I Ecumenic de la Niceea, a purtat la început, în documentele vremii, numele de Sfântul și Marele Sinod.

La nici un Sinod Ecumenic nu au participat toți episcopii, a mai transmis părintele profesor:

De pildă, la Sinodul I Ecumenic de la anul 325 din cei peste 1000 (o mie) de episcopi câți erau atunci în întreaga Biserică au participat 318 de episcopi”.

În cadrul Sinodului din Creta, a evidențiat pr. Ioniță, toate temele au fost discutate în ordinea propusă de Sinaxa din 2016, iar hotărârile au fost luate în unanimitate. Lucrările s-au desfășurat în limbile: greacă, engleză, franceză, rusă.

În cele ce urmează vă prezentăm câteva din afirmaţiile părintelui profesor referitoare la unele teme prezente pe ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod din Creta:

  • Diaspora Ortodoxă – fiecare episcop din diaspora rămâne în legătură cu Biserica de care aparține;
  • Autonomia și modul de proclamare – în cazul în care există două Biserici care acordă autonomia în aceleași spațiu, atunci să se ajungă la o hotărâre panortodoxă;
  • Taina cununiei și impedimentele la căsătorie – Biserica recunoaște căsătoria, unirea dintre un bărbat și o femeie. După tradiția canonică nu sunt permise cununiile intercreștine. Totuși, se poate aplica principiul iconomiei după o cercetare atentă și cu dezlegarea de către episcopul locului;
  • Relațiile Bisericii ortodoxe cu restul lumii creștine – cea mai controversată temă și care a nemulțumit pe unii dintre fiii Bisericii pentru că au fost numite unele confesiuni „biserici”. Cuvântul „biserică” a ridicat cele mai multe probleme. Nu sunt numite „biserici” în sens eclesiologic, ci le numim „biserici” din punct de vedere sociologic. În Germania, în Constituție, cultele creștine sunt numite biserici, iar dacă cineva le consideră altfel riscă să fie în contradicție ca legile germane.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act de hotărârile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe în ședința de lucru din Octombrie 2016.

 

 

 

 

Comentarii Facebook


Știri recente