Pr. Lucian Petroaia la Denia din Sfânta şi Marea Marţi: De ce venim la Biserică

În cadrul Deniei din Sfânta şi Marea Marţi, oficiată luni seara la Catedrala Patriarhală, făcând referire la Pilda celor zece fecioare, Părintele Lucian Petroaia de la Facultatea de Teologie din Bucureşti a vorbit despre rostul omului pe pământ şi motivul participării la cultul divin.

„Pentru ce participăm la denie, de ce venim în general la Biserică? Ce caută oamenii? Ce trebuinţă sufletească au?”, a întrebat pr. Petroaia.

El a prezentat răspunsul pe baza pildei rânduită de Biserică să fie citită în Sfânta şi Marea Marţi.

„Fecioarele din Evanghelie ne arată că toţi căutăm să ne înfrumuseţăm viaţa în Hristos. El, care este modelul nostru desăvârşit, ne cheamă să-I semănăm, ne cheamă să fim frumoşi, să sporim în virtuţi, să sporim în fapte bune şi aceste calităţi pe care ni le oferă se transformă în untdelemnul figurativ, în untdelemnul virtuţilor, în untdelemnul duhovnicesc din noi”, a spus părintele profesor.

În acest sens, părintele Lucian a dat citire unui fragment din Triod: Doamne, cel ce eşti cu virtuţile mai frumoşi decât toţi oamenii, Care ne-ai chemat pe noi la ospățul duhovnicesc al nunții Tale, dezleagă-mă de chipul cel ticălos al greșealelor mele și, împodobindu-mă cu frumoasa haină a slavei Tale, fă-mă împreună șezător luminat la masa împărăției Tale”

„Acesta este tâlcul prezenţei noastre aici. Suntem comeseni cu Domnul. Suntem invitaţi la prânzul tău”, a afirmată părintele profesor, care apoi a vorbit despre semnificaţia imaginii nunţii prezentată prin intermediul cântărilor liturgice din Triod.

„Este o nuntă cu un sens cu totul special. Această carte minunată, Triodul, ne arată că petrecerea noastră cu Dumnezeu, menirea noastră de a şedea în veşnicie cu El este ca şi cum am participa la o nuntă veşnică în care Hristos este Mirele, Biserica este mireasa Lui, iar noi suntem poftiţi să pregustăm încă de aici din slava cea fără de sfârşit”, a spus părintele Lucian.

Pilda celor zece fecioare este un îndemn la priveghere, la trezvie, care e o vedere duhovnicească a lucrurilor dincolo de fața lor fizică.

Privegherea este o vedere prin și dincolo de ceea ce se vede cu ochii fizici, este o vedere duhovnicească a sensurilor ultime ale existenței.

Mai multe despre Sfânta și Marea Marți puteți citi aici.

Foto credit: Basilica.ro/Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente