Postul este cea mai veche poruncă dată omului în rai: Preasfințitul Părinte Ieronim la Canonul cel Mare

„Postul nu este o rânduială nouă, postul este, cum spune și Sf. Vasile cele Mare, cea mai veche poruncă a lui Dumnezeu. Ea a fost dată primilor oameni din paradis: aceea de a nu mânca din Pomul cunoștinței binelui și a răului”, a subliniat Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul la predica pe care a rostit-o după oficierea primei părți a Canonului Mare la Catedrala Patriarhală.

„Dacă nu au postit, strămoșii noștri au pierdut darurile care le erau hărăzite, căci pomul cunoștinței binelui și a răului era doar un hotar. Aveau tot ceea ce și-ar fi putut dori, dar aceasta era o încercare”, a precizat Episcopul-vicar patriarhal.

„Această poruncă de a posti rămâne mai departe, ea rămâne în viața omului ca o năzuință de a reface puterile sale sufletești, de a primi din nou harul lui Dumnezeu.”

În continuare, ierarhul i-a menționat pe câțiva din cei care au postit: prorocii din Vechiul Testament – Moise, înainte de primirea Celor zece porunci și Ilie, care a vrut să vadă lumina dumnezeiască; iar în Noul Testament Însuși Mântuitorul a postit.

Preasfințitul Părinte Ieronim a vorbit despre cele „patruzeci de zile pe care Domnul Hristos le-a petrecut pentru ridicarea firii noastre, să ne arate nouă pildă că trebuie să postim pentru folosul nostru”.

„El nu avea păcat, deci nu avea pentru ce să postească. El era Dumnezeu, Se cunoștea pe Sine, pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Nu avea trebuință să vadă lumina dumnezeiască, pentru că El era însăși Lumina. Dar a postit pentru noi. A postit pentru oameni, ca să li se ierte păcatele și ne-a dăruit această rânduială a postului, pe care au ținut-o și Sfinții Apostoli.”

„Suntem chemați la postire pentru a pune o rânduială în viața noastră trupească și în viața sufletească. Și totodată să ne învrednicim de darurile pe care Dumnezeu ni le dă: darul de iertare, darul de vindecare a sufletelor noastre, de îndreptare, de ridicare pe drumul care duce la Împărăția lui Dumnezeu”, a precizat ierarhul.

„Nu este lucru simplu să lupți cu dorințele tale, uneori copleșitoare, de a te bucura cât mai mult de bunătățile pământului acestuia, de a strânge averi sau de a trăi în plăceri. Nu este simplu să lupți cu propriile patimi și păcate. Dar în această perioadă de har rânduită de Biserică este foarte posibil și ajutorul lui Dumnezeu este mai mare decât oricând.”

Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu

Episcopul-vicar patriarhal a subliniat că o virtute cheamă pe alta, astfel încât postul și toate virtuțile pe care el le înlesnește „ajută la restabilirea omului”.

„În final, omul trebuie să-și vină în sine cum și-a venit în sine Fiul Risipitor. Trebuie să meargă și, căindu-se, să se spovedească, adică să prezinte în fața martorului lui Hristos, preotul, care are hirotesia de duhovnic, care este martor și prin care Dumnezeu acordă – prin lucrarea Duhului Sfânt în Biserică – iertarea păcatelor”, a precizat Preasfinția Sa.

Ierarhul a mai spus că postul ca stare de luptă cu patimile și ca stare de jertfă trebuie să continue de-a lungul întregii noastre vieți, care la rândul ei este o așteptare activă a Celei de a Doua Veniri a Mântuitorului Iisus Hristos și a Împărăției Sale.

Prima parte a Canonului cel Mare a fost oficiată la Catedrala Patriarhală în cadrul slujbei Pavecerniței Mari, care a început de la ora 16:00. Părțile următoare ale slujbei Canonului celui Mare vor fi oficiate la catedrală în zilele de marți, miercuri și joi, cu începere de la aceeași oră.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews

Comentarii Facebook


Știri recente