Pomenirea eroilor neamului la Catedrala Patriarhală

După Sfânta Liturghie oficiată astăzi, 09 iunie 2016, la Catedrala Patriarhală, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, a săvârşit o slujbă de pomenire a eroilor neamului, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

În cuvântul rostit după săvârşirea slujbei de parastas, Patriarhul României a explicat care sunt motivele pentru care Catedrala Mântuirii Neamului are ca hram principal Înălțarea Domnului.

„Sărbătoarea Înălţării Domnului şi Ziua Eroilor vor fi şi hramul principal al Catedralei Mântuirii Neamului sau al Catedralei Naţionale a cărei edificare este în acelaşi timp o necesitate practică şi un simbol spiritual naţional, fiind dintru început închinată cinstirii după cuviinţă a celor care s-au jertfit de-a lungul întregii noastre istorii pentru apărarea credinţei creştine ortodoxe pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului. Chiar numele de Catedrala Mântuirii Neamului înseamnă «Catedrala eliberării sau izbăvirii neamului românesc de sub stăpânirile străine». Nu e vorba de mântuire la sfârşitul veacurilor, ci de eliberarea sau izbăvirea de sub stăpâniri străine de-a lungul timpului”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mai vorbit şi despre datoria de a ne cinsti eroii şi de a apăra integritatea sufletului românesc.

„Cultul eroilor, ca şi cultul morţilor în special, dar mai ales cultul eroilor, a creat o cultură a preţuirii, iubirii jertfelnice care este mai tare decât moartea. Mulţimea pomelnicelor şi parastaselor pentru eroii neamului a constituit un factor de cultivare a conştiinţei unităţii şi continuităţii noastre naţionale din neam în neam, adică din generaţie în generaţie. Este semnificativ faptul în acest sens că pomelnicul a stat la români la baza cronicelor. Cronicele şi letopiseţele care consemnează jertfelnicia poporului român sunt admirabil rezumate în textul inscripţiei de pe Arcul de Triumf din Bucureşti. La această sărbătoare a pomenirii eroilor din toate timpurile şi din toate locurile se cuvine ca mormintele eroilor români din ţară şi din afara hotarelor ţării să nu rămână fără lumânări şi fără flori. Prin acestea ne exprimăm recunoştinţa şi iubirea ca rugăciune de pomenire mai tare decât moartea, adică legătura spirituală neîntreruptă cu eroii care şi-au dăruit viaţa lor în trecut pentru existenţa noastră de astăzi. Valoarea reală a libertăţii noastre ca urmare a jertfei lor se măsoară potrivit cu mulţimea faptelor noastre bune săvârşite în mod liber şi responsabil pentru a creşte spiritual în iubire milostivă, în bunătate şi generozitate. Pe lângă apărarea integrităţii teritoriale pentru care s-au jertfit o mulţime de eroi de-a lungul istoriei trebuie apărată şi integritatea spirituală a sufletului românesc care a rezistat spiritual în timpul invaziilor barbare şi a stăpânirilor străine, păstrându-şi credinţa, vieţuirea creştină şi unitatea”.

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale recente din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească.

Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos – Ziua Eroilor, ca Sărbătoare Naţională a poporului român.

De asemenea, menţionăm că la fiecare Sfântă Liturghie sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român.

Comentarii Facebook


Știri recente