Plan pentru reducerea abandonului școlar

La Hotel Moldova din Iași a avut loc ieri, 24 mai 2013, o întâlnire dedicată rolului centrelor de zi în prevenirea abandonului școlar a copiilor din familii defavorizate, potrivit Ziarul Lumina. Au participat asistenți sociali, profesori și reprezentanți ai instituțiilor implicate în derularea evenimentului.

Workshopul „Rolul centrelor de zi în integrarea socială și prevenirea abandonului școlar a copiilor din familii defavorizate” a fost organizat de Federația Filantropia, în parteneriat cu Fundația „Solidaritate și Speranță” a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și cu Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România. A fost dezbătut rolul centrelor de zi în integrarea socială și modul în care se poate realiza prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din mediile defavorizate. De asemenea, s-a vorbit despre rolul coordonatorului de centru și serviciile care se oferă în cadrul acestor centre de zi. „Am aflat de la coordonatorii centrelor problemele pe care le întâmpină la nivel local din cauza legislației și a lipsei finanțărilor. Cele 19 eparhii care fac parte din Federația Filantropia au centre de zi pentru grupuri defavorizate, printre care se numără și copiii. În ultima perioadă s-a observat o creștere a numărului beneficiarilor pe centrele de zi. Motivele ar fi următoarele: migrația forței de muncă, copii rămași în grija rudelor s.a.”, a spus Monica Secoșan, coordonator dezvoltare organizațională în cadrul proiectului „Împreună pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacității organizaționale a unei rețele naționale de ONG-uri creștine”.

După cum a relatat dr. Magdalena-Roxana Necula, președintele Structurii Teritoriale Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali, în urma derulării workshopului a reieșit faptul că există tot mai multe cazuri în care se constată dezinters din partea părinților în ceea ce privește activitatea școlară a propriilor copii. „Se impune elaborarea unui plan de acțiune omogen la nivel național care să încurajeze participarea copiilor și adolescenților la activitățile școlare și prin care să se reducă rata abandonului școlar. De asemenea, a fost propusă corelarea informațiilor prin crearea unei baze de date pentru ca, în urma elaborării acestui plan de intervenție, să se elimine acordarea de servicii simultane și pentru aceeași problemă de către mai multe instituții publice guvernamentale și neguvernamentale. Comunitatea în care acționează asistenții sociali nu deține suficiente informații și nici corecte referitoare la specificul muncii asistentului social, rolul acestuia nefiind înțeles”, a rezumat dr. Magdalena-Roxana Necula.

Comentarii Facebook


Știri recente