PF Daniel: Icoana este chemare la rugăciune împreună cu sfinții și înainte-vedere a Împărăției Cerurilor

Patriarhul Daniel a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. În predica sa, a evidențiat trei roluri ale icoanei: de a mărturisi adevărul Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos; de a chema la rugăciune discret, dar insistent, creștinii și de a oferi o „vedere profetică, anticipată, o pregustare a Împărăției Cerurilor”.

„Această Duminică a dreptei credințe, sau a Ortodoxiei, este prima duminică din postul Sfintelor Paști pentru că ea ne arată marele adevăr și anume că nu poate cineva să dobândească mântuirea dacă nu mărturisește dreapta credință”, a precizat părintele patriarh.

Iar „dreapta credință este mărturisirea adevărului întrupării sau înomenirii Fiului veșnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut om pentru ca omul să devină dumnezeu după har”, a adăugat el.

Vederea spirituală se întemeiază pe adevăr

Patriarhul a citat un comentariu în care Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că, atunci când Mântuitorul îi spune lui Natanael că oamenii vor vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului, El a vrut să arate că este și împăratul îngerilor, nu doar împăratul lui Israel.

„El nu este un simplu om, El nu este Fiul lui Dumnezeu în înțelesul de slujitor al lui Dumnezeu sau ascultător al lui Dumnezeu, El este Însuși Dumnezeu cel veșnic, Care în ceruri este înconjurat și slujit de către puterile îngerești netrupești, de către îngeri”, a explicat Patriarhul Daniel.

Adevărul de credință este important pentru că „dreapta credință, mărturisirea dreptei credințe ne deschide cerul, ne deschide vederea Împărăției Cerurilor”, a continuat el.

Prin urmare, „dreapta credință nu este doar o mărturisire verbală a adevărului întrupării, ci și o vedere duhovnicească a slavei lui Hristos din Împărăția Cerurilor”.


Pictamcatedrala.ro | Suntem contemporani cu o lucrare mare, iar darul nostru este pentru eternitate


„De aceea, în icoana ortodoxă se mărturisește – prin numele icoanei, pentru că se spune totdeauna numele sfântului respectiv – și slava Împărăției Cerurilor, unde se află sfinții”, a mai precizat Preafericirea Sa.

Aceasta explică de ce „icoana ortodoxă are totdeauna aureolă, adică slava, lumina slavei din Împărăția Cerurilor în jurul capului sfântului. Și uneori chiar fondul icoanei este auriu, pentru a ne arăta că sfinții se află în lumina neapusă, necreată, neînserată, veșnică a Împărăției Cerurilor”.

Icoana cheamă la rugăciune

Astfel, „icoana ortodoxă, care este pictată după rânduiala cerută de Biserică, este cea mai completă mărturisire a dreptei credințe, și anume prin nume, adică prin cuvânt, și prin chip, sau imagine”, a mai spus părintele patriarh.

„Ceea ce credem în mintea și sufletul nostru se arată în icoană prin culoare, prin imagine. De aceea, icoana este mărturisirea completă prin cuvânt și prin chip. Și, în plus, icoana este o mărturisire a stării în care se află sfinții – și anume ei se află în ceruri, sunt vii. Se află în slavă, bucuria și pacea Preasfintei Treimi”.

Prin aceasta, a explicat Patriarhul Daniel, „icoana ortodoxă este și o chemare la rugăciune. Icoana nu este pusă în biserică în primul rând pentru a o admira cât este de frumoasă. Ea este pusă în biserică pentru a ne întâlni cu sfinții în rugăciune”.

„Sfinții se roagă pururea pentru noi – sfinții din icoane – și ne cheamă și pe noi la rugăciune. Când ne rugăm într-o biserică ortodoxă pictată, simțit că nu ne rugăm singuri, ci ne rugăm împreună cu sfinții”, a adăugat el.

„Icoana este o chemare permanentă tăcută, fără zgomot, fără presiune, este o invitație discretă, dar insistentă, să ne rugăm lui Dumnezeu, să Îi Mulțumim pentru faptul că existăm, că viața este dar de la Dumnezeu, că sănătatea și toate binefacerile primite sunt daruri de la Dumnezeu.”

Icoana ca înainte-vedere a Împărăției Cerurilor

„Și prin aceasta icoana ne arată a treia sa slujire în Biserică, și anume icoana este vedere profetică, anticipată, pregustare a Împărăției Cerurilor Cerurilor”, a continuat părintele patriarh, citându-l pe patriarhul Gherman al Constantinopolului, care spunea că biserica pictată este cerul pe pământ și astfel ne înalță de pe pământ la cer.

„Noi, în Biserică, suntem îndreptați spre Împărăția Cerurilor, nu mergem spre un necunoscut. Înainte de a se înălța la cer, Mântuitorul a spus: Mă duc să vă pregătesc vouă un loc în ceruri, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu Mine.”

„Deci Împărăția Cerurilor este în Biserică în arvună prin Sfintele Taine, dar și prin Sfintele Icoane, care ne îndreaptă spre Împărăția Cerurilor, spre o frumusețe și spre o slavă netrecătoare. Lumina din icoane simbolizează lumina neînserată a slavei Preasfintei Treimi din Împărăția Cerurilor.”

De aceea, „Duminica Ortodoxiei, a dreptei credințe și a sfintelor icoane, este duminica adevărului credinței, dar și duminica slavei luminii cerești”, a încheiat părintele patriarh.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Comentarii Facebook


Știri recente