PF Daniel: Femeia bolnavă și mai-marele sinagogii din Capernaum ne învață smerenia și credința. Despre îngeri

Patriarhul Daniel a vorbit în omilia sa de duminică despre vindecarea femeii bolnave și învierea fiicei lui Iair: Mântuitorul a răspuns cu smerenie și milă la smerenia și credința cu care i-au cerut ajutorul. Cu ocazia sărbătorii Sfinților Arhangheli, patriarhul a explicat rolul lor în istoria mântuirii și i-a felicitat pe cei 1,3 milioane de români care le poartă numele.

După ce a participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, Prefericirea Sa și-a început omilia subliniind principala învățătură a Evangheliei zilei. Aceasta „ne arată că multa credință și multa smerenie aduc tămăduire de boală și învierea din morți”, a spus el.

Femeia a primit vindecare doar atingându-se de haina lui Mântuitorului, Care, „apreciind smerenia și credința ei puternică, nu a certat-o, ci i-a zis: «Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace!»”

„Domnul Iisus Hristos nu se adresează aceste femei numind-o femeie, ci fiică, pentru că, în general, când El numește pe cineva «fiu» sau «fiică», înseamnă că a găsit, a aflat și a recunoscut în acea persoană multă credință”, a precizat Părintele Patriarh. „Cei care aveau credință erau fii ai credinței, fii ai lui Avraam, părintele credinței”, a continuat Părintele Patriarh.

Minunile Mântuitorului, lucrări ale iubirii smerite

Faptul că, deși se grăbea să meargă să o vindece pe fiica lui Iair, Mântuitorul Iisus Hristos se oprește pentru femeia bolnavă, „ne arată că el cunoaște suferința fiecărui om, credința fiecărui om și smerenia fiecărui om. Și, cu o smerenie desăvârșită, răspunde celor care cer ajutorul Lui”, a adăugat Patriarhul Daniel.

Sub semnul smereniei Domnului se desfășoară și învierea fiicei lui Iair.

„Vedem că la smerenia lui Iair și la smerenia femeii bolnave de scurgere de sânge răspunde și smerenia lui Iisus, Care nu face niciodată minuni pentru a fi lăudat, pentru a fi evidențiat. Ci toate minunile Lui sunt în lucrări ale iubirii Lui smerite, milostive și compătimitoare”, a subliniat Părintele Patriarh.

„El suferă împreună cu cei ce suferă și prin aceasta arată imensa, nesfârșita, infinita Lui iubire pentru cei care suferă. El apreciază credința femeii care de 12 ani suferea de hemoragie, dar și smerenia și credința lui Iair, acesta fiind un părinte bun și sensibil la suferința fiicei, cu care se identifică”, a adăugat el.

„Mântuitorul, la bunătatea lui, ca părinte bun și milostiv, sau milos, răspunde cu milostivirea Sa, înviind pe fiica lui. Prin aceasta vedem că atât femeia vindecată de hemoragie, cât și mai-marele sinagogii devin învățători ai noștri întru smerenie și credință”, a concluzionat Patriarhul României.

Îngerii reflectă Slava lui Dumnezeu

În a doua parte a omiliei sale, el a vorbit despre semnificația Sărbătorii Soborului Sfinților Arhangheli. Stabilirea datei de 8 noiembrie s-a făcut „pentru că opt este simbolul veșniciei, iar îngerii lui Dumnezeu din ceruri sunt slujitori ai lui Dumnezeu cel veșnic pentru oameni, pentru ca și oamenii să se poată împărtăși de bucuria și fericirea veșnică a lui Dumnezeu”, a explicat el.

„Dacă socotim luna noiembrie ca fiind luna a noua de la Buna Vestire, din martie, atunci înțelegem că în această lună s-a dorit ca cele nouă cete de puteri cerești netrupești să fie prăznuită în mod deosebit.”

În continuare, patriarhul a prezentat natura și misiunea îngerilor și a descris cetele îngerești.

„În psalmul 103, versetul 5 se spune: «Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc». Aceasta ne arată că aceste ființe cerești netrupești, îngerii lui Dumnezeu, sunt duhuri, dar se arată sub formă de lumină, de chipuri luminoase, sub formă de pară de foc. De ce? Pentru că… au fost create pentru a reflecta, pentru a preaslăvi Slava lui Dumnezeu.”

„Aceste ființe spirituale primesc lumina de la Sfânta Treime și laudă pe Dumnezeu, laudă Slava lui Dumnezeu și o transmit împreună cu voia lui Dumnezeu celor care împlinesc ceea ce Dumnezeu le cere. Cu alte cuvinte, toate puterile cerești netrupești sunt slujitoare pentru mântuirea oamenilor”, a menționat Preafericirea Sa.

Patriarhul României și-a încheiat omilia adresând felicitări celor 1,3 milioane de români care poartă numele celor mai cunoscuți arhangheli: „Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să le dăruiască credință puternică, sănătate, pace, bucurie și mult ajutor în toată fapta bună”, a transmis Părintele Patriarh.

Patriarhul despre rolul îngerilor în istoria mântuirii

 • Cele nouă cete ale oștilor cerești sunt Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.
 • Dintre arhangheli, Biserica a reținut șapte, care în limba ebraică se numesc Mihael, Gabriel, Rafael, Uriel, Salatiel, Gudiel și Varahiel.
 • Acest «-El» de la sfârșitul numelui se referă la Elohim, la Dumnezeu. Deci toți arhanghelii au în numele lor numele lui Dumnezeu și prin aceasta ei arată că sunt vestitori al lui Dumnezeu și slujitori ai lui Dumnezeu.
 • Arhanghelii Mihail, Gavriil și Rafail „s-au arătat în istorie atât în legea veche, cât și în legea nouă și au slujit planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru oameni.
 • Arhanghelii Mihail și Gavriil sunt împreună-slujitori lui Dumnezeu pentru oameni. Arhanghelul Mihail este slujitor al Legii Vechi, iar Gavriil este înger al harului Domnului nostru Iisus Hristos.

Sf. Arh. Mihail

 • Arhanghelul Mihail este un Arhanghel al Dreptății lui Dumnezeu, deci pedepsește pe cei păcătoși, ocrotește pe cei drepți.
 • Arhanghelul Mihail ajută pe toți cei care se luptă ca în această viață să împlinească voia lui Dumnezeu. A ajutat pe Avraam, pe Moise, pe Ghedeon, pe David să biruiască pe dușmanii lor.
 • Arhanghelul Mihail va suna trâmbița în ziua Judecății de Apoi și va aduna popoarele pentru Judecata de Apoi după Învierea de obște a morților
 • Arhanghelul Mihail apare îmbrăcat ca un militar, ca un mai mare al oștirilor cerești, și i-a ajutat pe împărații și domnitorii creștini să biruiască pe dușmanii credinței.
 • Arhanghelul Mihail ajută și pe toți creștinii care se luptă cu duhurile rele, care se luptă cu patimile. Ajută pe creștinii mireni, dar și pe toți pustnicii, pe toți călugării care se luptă duhovnicește.

Sf. Arh. Gavriil

 • Arhanghelul Gavriil este arhanghelul Bunei Vestiri, arhanghelul bucuriei, al păcii, și el se arată aducând vestea cea bună Maicii Domnului că va naște pe Iisus, Mântuitorul lumii, aduce vestea cea bună părinților Ioachim și Ana că vor naște pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria, aduce vestea bună preotului Zaharia și soției sale, Elisabeta, că vor avea prunc pe Ioan, Înaintemergătorul Domnului și Botezătorul
 • Arhanghelul Gavriil a vestit păstorilor de la Betleem că S-a născut Iisus.
 • Arhanghelul Gavriil este și cel care, în dimineața Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, a răsturnat piatra de pe mormânt și a binevestit femeilor mironosițe că Iisus a înviat din morți.
 • Arhanghelul Gavriil este ocrotitorul familiei, ocrotitorul copiilor, ocrotitorul mamelor, ocrotitorul monahilor și monahiilor.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente