Perioada Triodului este un timp în care Biserica ne cheamă să ne pocăim cu sinceritate – PS Varlaam Ploieşteanul

În cuvântul de la Catedrala Patriarhală, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieşteanul a spus că Perioada Triodului, care începe cu Duminica Vameşului şi Fariseului, este „un timp în care Biserica ne cheamă să ne pocăim cu sinceritate” şi să ne întoarcem la Dumnezeu, pe Care „L-am părăsit în momentul în care am săvârşit păcatul”.

Episcopul a îndemnat ca în această perioadă să acordăm prioritate Tainei Spovedaniei şi Tainei Euharistiei, „să citim Sfintele Scripturi ca izvoare ale vieţii veşnice, să medităm la ele mai mult şi mai ales să săvârşim faptele de milostenie”.

Etimologic, cuvântul triod provine din grecescul triodion, format din cuvintele ‘tria’, trei, și ‘odi’, odă, adică cântare în trei ode/strofe.

Începând cu această duminică, în Biserica noastră la Utrenie după citirea Evangheliei se cântă până la sfârşitul postului trei tropare speciale, cel întâi începând cu aceste cuvinte: Uşile pocăinţei deschide-mi mie dătătorule de viaţă, a mai spus Părintele Episcop.

În timpul predicii de la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Patriarhală, ierarhul a explicat prin ce se diferenţiază rugăciunea vameşului de cea a fariseului.

„Amândoi oamenii din pilda de astăzi trec pragul uşilor templului pentru a se ruga lui Dumnezeu”.

„Însă, uşile Împărăţiei, harului şi milei lui Dumnezeu se deschid doar vameşului, pentru că el are înţelepciunea să-şi recunoască starea de păcătoşenie şi să se roage lui Dumnezeu cu frângerea inimii, cu smerenie adâncă şi sinceră”.

În încheierea predicii, Episcopul Varlaam Ploieşteanul a zis:

„Să ne învrednicească Bunul Dumnezeu ca să urmăm cu înţelepciune în viaţa noastră faptele bune ale fariseului îndepărtându-ne de păcatul iubirii de sine şi al mândriei care l-au făcut să nu se întoarcă la fel de îndreptăţit ca vameşul şi să urmăm pilda smereniei vameşului ca şi noi să ne întoarcem în dimineaţa învierii mai îndreptăţiţi la casele noastre purtând în inimile şi în sufletele noastre lumina cea netrecătoare a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos din morţi”.

Foto credit: arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente