Pelerinul este un călător trecător prin lumea aceasta îndreptat spre Împărăţia Cerurilor – Patriarhul Daniel

Patriarhul Daniel la Pelerinajul de Florii 2018

Părintele Patriarh Daniel a spus credincioşilor participanţi sâmbătă la procesiunea de Florii că noi toţi suntem pelerini pe acest pământ. „Toţi oamenii sunt trecători, deoarece nu au cetate stătătoare aici, ci sunt îndreptaţi spre Împărăţia Cerurilor”, a subliniat Patriarhul Daniel. El a afirmat că „pelerinul este un călător trecător prin lumea aceasta” şi a atenţionat că este foarte important ce lasă omul în urma lui după ce părăseşte viaţa pământească.

„Câtă lumină am răspândit, câte flori ale credinţei am cultivat, câte flori ale faptelor ale milosteniei am oferit duhovniceşte”, acestea sunt aspectele care contează cu adevărat, a evidenţiat Preafericirea Sa.

Pelerinajul de Florii a strâns mii de credincioşi şi sute de preoţi din Bucureşti şi împrejurimi. După slujba Vecerniei oficiată la Mănăstirea Radu Vodă şi binecuvântarea stâlpărilor, pelerinii au pornit spre Catedrala Patriarhală.

După două momente liturgice oficiate la Bisericile Sf. Spiridon Nou şi Sf. Ecaterina, credincioşii şi clericii aflaţi în pelerinaj au fost întâmpinaţi de Patriarhul României pe esplanada din faţa Catedralei.

Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române le-a vorbit credincioşilor şi clericilor aflaţi pe Dealul Patriarhiei despre înțelesurile duhovnicești ale pelerinajului. Foto credit: Robert Nicolae/basilica.ro

PF Daniel le-a spus că această manifestare religioase este:

  • Rememorare sau reamintire a intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim;
  • Mărturisire de credință în Iisus Hristos;
  • Întărire a comuniunii frățești și duhovnicești între parohiile și mănăstirile din oraș și împrejurimi;
  • Binecuvântare pentru oraș, mai ales prin rugăciunile de binecuvântare a ramurilor de finic, a icoanei și a credincioșilor pelerini.

Referindu-se la pelerinaj, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române l-a numit „o mărturisire a credinţei şi a iubirii noastre” faţă de Dumnezeu şi a evidenţiat că prin jertfa lor pelerinii devin prietenii Domnului, la fel ca Lazăr cel înviat din morţi.

Toţi care sunt în pelerinaj şi poartă  în inimile lor credinţa şi iubirea lui Lazăr sunt prietenii Lui. Deci, toţi pelerinii au astăzi calitatea de prieteni ai lui Iisus Hristos, Cel care a plâns ca om, dar a strigat ca Dumnezeu: „Lazăre vino afară!” şi mortul înfăşurat în giulgiu s-a ridicat, deşi el murise cu 4 zile înainte.

Părintele Patriarh a insistat asupra faptului că Hristos Domnul a lăcrimat în momentul în care s-a aflat în faţa mormântului unde era depus Lazăr şi a afirmat că „Iisus plânge la moartea fiecăruia dintre noi care devenim prietenii Lui prin credinţa în El, prin rugăciuni adresate Lui, prin prietenia arătată Lui şi prin ascultare faţă de El”.

Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că „învierea oamenilor din morți nu este un fenomen natural cum este venirea la viață a florilor primăvara, ci este darul exclusiv al lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate; este un dar nu un drept, un dar pe care îl oferă tuturor oamenilor la sfârșitul istoriei”.

Un alt aspect subliniat de Părintele Patriarh face referire la diferenţa dintre învierea obştească şi învierea lui Lazăr.

„Învierea pe care Hristos o va da tuturor la sfârşitul veacurilor”, a spus Patriarhul României, se deosebeşte de învierea lui Lazăr pentru că acesta a fost readus la viaţa biologică pământească şi după o vreme a murit ca toţi oamenii. Dar învierea lui Hristos pe care ne-o va dărui la sfârşitul veacurilor va fi identică cu Învierea Sa din morţi, şi anume eliberarea de moarte pentru totdeauna, eliberarea de procesul compunerii şi descompunerii, eliberarea de pământul acesta vechi şi intrarea într-un cer şi pământ nou”.

Esplanada din faţa Catedralei Patriarhale a fost neîncăpătoare pentru cei care au participat la pelerinajul de Florii. Foto credit: Robert Nicolae/Basilica.ro

Reflectând asupra minunii pe care Hristos a împlinit-o prin readucerea la viaţă a lui Lazăr, Preafericirea Sa a subliniat că această credința în înviere, care a fost prefigurată prin acest miracol, „îi face pe creştini să ştie că iubirea faţă de Dumnezeu şi semeni este mai tare decât moartea, păcatul, iadul, răutatea, violenţa”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a semnalat că „Învierea nu este ceva”, ci „Hristos este Învierea şi Viaţa”.

„Învierea este El, Hristos, care ne dăruieşte viaţa Lui, pentru că învierea lui Hristos nu înseamnă revenirea la viaţa pământească amestecată cu suferinţă şi coruptibilitate sau stricăciune, ci Învierea lui Hristos înseamnă trecerea spre o altă viaţă, cea fără de moarte”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus despre pelerinajul de Florii că reprezintă o rememorare a „intrării Domnului în Ierusalim, dar şi o prefigurare a Lui prin răstignire, moarte şi înviere în Ierusalimul ceresc în Împrăţia Cerurilor, de unde ne va dărui nouă viaţa cea veşnică şi bucuria netrecătoare a Sfintelor Paşti”.

El a reamintit că pelerinajul, „practica aceasta duhovnicească de mărturisire a credinţei în învierea lui Hristos şi învierea lui Lazăr”, a pătruns în ţara noastră în perioada interbelică, însă a fost interzis în timpul regimului comunist ateu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost reluat la Iaşi după 1990 şi de acolo a fost adus la Bucureşti, iar acum s-a răspândit în mai multe oraşe ale ţării.

La final, Părintele Patriarh a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui pelerinaj şi i-a binecuvântat pe toţi pelerinii prezenţi pe Dealul Patriarhiei.

Foto credit: Robert Nicolae/basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente