„Peceți ale domnitorilor români” într-o emisiune de mărci poştale Romfilatelia

Cu ocazia Zilei mărcii poștale românești, Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea de mărci poștale având ca tematică „Peceți ale domnitorilor români”.

Pe cele patru timbre ale emisiunii lansată în 15 iulie 2019 sunt reproduse imagini ale peceților în ceară care au aparținut domnitorilor Alexandru cel Bun (1400-1432),  Sfântul Ștefan cel Mare (1457-1504), Vasile Lupu (1634-1653) și Petru Rareș (1527-1538; 1541-1546).

Alexandru cel Bun

Pecetea domnitorului Alexandru cel Bun este reprodusă pe timbrul cu valoarea nominală de 3,10 lei.

Alexandru cel Bun s-a remarcat printr-o domnie pașnică într-un timp în care Moldova cunoaște cea mai mare întindere, cu granițe statornice, la care se adaugă o resimțită prosperitate economică.

Este ctitor al mănăstirilor Bistrița și Moldovița.

Sfântul Ştefan cel Mare

Pecetea Sfântului domnitor Ștefan cel Mare este reprodusă pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei.

Sfântul Ştefan s-a remarcat ca om politic și strălucit diplomat, ilustru comandant de oaste, strateg, unificator, sprijinitor al culturii, însemnat ctitor de așezăminte, reîntemeietorul Moldovei.

Este considerat un simbol al luptei pentru independență a românilor și apărător al creștinătății.

Petru Rareş

Pecetea domnitorului Petru Rareș este reprodusă pe timbrul cu valoarea nominală de 8,50 lei.

Petru Rareș a dat culturii românești pictura exterioară a bisericilor Moldovei, sub forma frescelor a căror strălucire se înscrie alături de cele mai izbutite opere de artă religioasă ale Europei.

Vasile Lupu

Timbrul cu valoarea nominală de 11,50 lei reproduce pecetea lui Vasile Lupu.

Este cunoscut ca un ctitor de excepție pentru biserica Trei Ierarhi din Iași, devenită nu numai așezământ religios, dar și un cunoscut centru de cultură.

Școala de la Trei Ierarhi era Academie Domnească, principalul centru de învățământ al Moldovei.

Contemporan cu domnitorul Matei Basarab al Munteniei, după mai multe înfruntări armate, ajunge să încheie după anul 1639 o pace materializată simbolic prin ridicarea a două așezăminte religioase: mănăstirea Soveja (ctitor Matei Basarab) și mănăstirea Stelea din Târgoviște (ctitor Vasile Lupu).

Imaginile Peceților sunt reproduse după exponate autentice aparținând patrimoniului muzeistic al Bibliotecii Academiei Române.

Foto credit: Romfilatelia

Comentarii Facebook


Știri recente