Patru duminici pregătitoare ca să ne deprindem până la post cu patru lucrări mari – Patriarhul Daniel

La începutul Triodului, Patriarhul Daniel a spus că perioada pregătitoare pentru post este foarte importantă întrucât ne ajută să învățăm patru lucruri esențiale ca „să ne înviem sufletul din moartea pricinuită de păcat”.

În cele patru duminici pregătitoare ne deprindem cu patru lucrări mari: rugăciunea smerită, pocăința sinceră, milostenia generoasă și postirea sau înfrânarea, a explicat Preafericirea Sa.

În prima din cele patru duminici, a Vameșului și a Fariseului, 17 februarie 2019, Patriarhul României a participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sf. Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală.

Patriarhul Daniel în Paraclisul „Sf. Grigorie Luminătorul”. ©ZL

Perioada Triodului care începe în această zi cuprinde zece săptămâni dintre care primele trei ne pregătesc treptat pentru intrarea în Postul Mare.

„Perioada Triodului este un timp de rugăciune mai intensă, de ascultare mai atentă a Sfintei Scripturi, o perioadă de pocăinţă şi de spovedanie, de împărtăşire euharistică mai deasă şi de milostenie mai multă arătată celor în nevoi”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sfânta Evanghelie din Duminica Vameşului şi Fariseului ne arată că „treapta de bază a urcuşului duhovnicesc spre înviere este rugăciunea smerită”.

Duminica Fiului Risipitor ne arată că a doua treaptă sau condiţie a învierii sufletului din moartea pricinuită de păcat este „pocăinţa sinceră, adică hotărârea de a ne lepăda de un trecut păcătos şi apăsător pentru a începe o viaţă nouă trăită după voia lui Dumnezeu”.

Apoi, Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, ne arată treapta a treia în acest periplu, şi anume „milostenia sau ajutorarea celor aflaţi în nevoi”.

După cele trei săptămâni pregătitoare, urmează Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, izgonire cauzată de faptul că omul nu a postit, nu s-a înfrânat, dar și pentru că nu s-a pocăit şi nu a cerut iertare.

Citește și: Să respectăm perioada pregătitoare dinainte de post?

Referitor la Evanghelia citită la Sfânta Liturghie din prima duminică a Triodului, Patriarhul Daniel a evidențiat ce trebuie să rețină creștinul din cele două exemple prezentate în capitolul 18 din Evanghelia după Luca: vameșul și fariseul.

”Să învăţăm de la fariseu fapta cea bună, iar de la vameş, rugăciunea smerită

Preafericirea Sa a constatat că „Evanghelia acestei duminici este, înainte de toate, un îndemn la rugăciune smerită”:

Din Evanghelie se vede că fariseul este un om drept, dar mândru, în timp ce vameşul este un om păcătos, dar smerit. Prima concluzie pe care o putem trage la auzirea acestei Evanghelii este aceea că Dumnezeu preferă un păcătos smerit unui drept mândru”, a remarcat Părintele Patriarh.

„Totuşi, cântările Triodului, care se referă la Evanghelia acestei duminici, lasă să se înţeleagă că preferinţa lui Dumnezeu pentru smerenie nu înseamnă aprobarea păcatelor vameşului şi nici nesocotirea faptelor bune ale fariseului. Din acest motiv Cartea Triodului ne îndeamnă să imităm virtuţile sau faptele bune ale fariseului și în același timp să cultivăm smerenia vameşului”.

„Aşadar, Biserica ne îndeamnă, în același timp , la fapte bune şi la multă smerenie”.

În acest context, Patriarhul României a atras atenția că rugăciunea fără smerenie nu are efect. „Atât vameşul, cât şi fariseul au trecut de uşile templului din Ierusalim, în care au început să se roage, însă numai smerenia vameşului care s-a pocăit cu adevărat a deschis uşile milostivirii cereşti, «uşile pocăinţei» şi ale iertării păcatelor”.

”În omul plin de sine nu mai este loc pentru Dumnezeu

Amintind remarca Sfântului Grigorie Palama că „rugăciunea adevărată este însăşi prezenţa lucrătoare a lui Dumnezeu în omul care se roagă”, Preafericitul Părinte Patriarh a menționat că atunci „când omul se smereşte, adică se goleşte de sinele egoist, se umple de prezenţa smerită, iubitoare şi sfinţitoare a lui Dumnezeu. Când însă omul este plin de sine, în el nu mai este loc pentru prezenţa iubitoare şi smerită a lui Dumnezeu”.

„Cine se iubeşte pe sine în mod pătimaş şi exclusivist nu-L poate iubi cu adevărat nici pe Dumnezeu, nici pe aproapele său”, a subliniat Preafericirea Sa.

De aceea Evanghelia ne arată că „Cel care se smereşte pe sine se va înălţa”, adică va fi înălţat, „deoarece sufletul care Îl are pe Dumnezeu ca centru al veţii sale se luminează şi se ridică, sau creşte în relaţia cu Dumnezeu, fiind înălţat în iubirea lui Dumnezeu”, a continuat Părintele Patriarh.

La finalul predicii rostite în Paraclisul „Sf. Grigorie Luminătorul”, Patriarhul Daniel a reamintit cele patru lucrări pregătitoare pentru post: rugăciunea, pocăința, milostenia și înfrânarea, insistând asupra celei dintâi:

„Să ne ajute Dumnezeu ca această primă duminică a Perioadei Triodului să fie un început temeinic pentru rugăciunea smerită care cuprinde în ea rugăciunea pentru toți oamenii, deoarece Dumnezeu dorește ca «toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină»”, a spus Preafericirea Sa.

Foto: Basilica.ro / Arhivă

Comentarii Facebook


Știri recente