Patriarhul Teofil a numit Catedrala Națională „podoabă arhitecturală” și „rod al evlaviei poporului român” (Text Integral)

În cuvântul rostit la primirea Preafericirii Sale în Catedrala Patriarhală istorică din București, Patriarhul Teofil s-a arătat entuziasmat că va participa la primul hram al Catedralei Naționale pe care a numit-o „podoabă arhitecturală a orașului București și a întregii Românii” și „rod al evlaviei poporului român”.

Redăm textul integral al mesajului rostit joi, 29 noiembrie 2018 după ceremonia de primire din Catedrala Patriarhală:


Cuvântul Patriarhului Ierusalimului

„Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-ai primit; locui-va în curţile Tale. Umplea-ne-vom de bunătăţile casei Tale; sfânt este lăcaşul Tău, minunat întru dreptate”. (Psalmul 65: 4-5)

Iubite frate în Hristos și împreună-liturghisitor,
Preafericite Patriarh al României Daniel,

Urmând tradiției evanghelice şi bisericeşti a comuniunii dragostei celei întru Hristos Dumnezeu, am răspuns generoasei invitații a Preafericirii Voastre mult iubită și prețuită de noi, și cu bucurie multă am venit astăzi din Sfânta Cetate a Ierusalimului, Cetatea Marelui Împărat, în marea, străvechea și binecuvântata țară a României, ca să luăm parte la Sărbătoarea Patriarhiei Române prilejuită de pomenirea Sfântului Slăvitului Apostol Andrei cel întâi chemat, întemeietorul Bisericii României, în măreața și preafrumoasa sa Biserică cea tocmai sfințită, podoabă arhitecturală a oraşlui Bucureşti şi a întregii Românii şi rod al evlaviei poporului român, precum și la sărbătorirea națională a României.

Cu ocazia acestei binecuvântate vizite a Noastre ni se dă prilejul să transmitem binecuvântarea Peșterii de Dumnezeu primitoare din Sfântul Betleem, a Înfricoșătoarei Golgote și a Sfântului și de Viață purtătorului Mormânt, binecuvântare din care, prin mila lui Dumnezeu, gustăm în fiecare zi, ca unii care am fost rânduiți păzitori ai lor.

Aducem, de asemenea, Epitrahilul Sfântului Ioan cel Nou Hozevitul, cel din România, și fire din părul său, ca mărturie credincioasă a sfințeniei sale, spre sfințirea credincioșilor închinători de aici, precum şi Moaşte ale Cuvioşilor Părinţi Hozeviţi.

Vă mulțumim, Preafericite Patriarh al României, pentru generoasa și frățeasca invitație adresată Nouă și pentru cinstea ce Ne-o faceți prin întâmpinarea Noastră de către Preafericirea Voastră personal, împreună cu membrii ai cinstitei Ierarhii a Bisericii Ortodoxe a României, ai Clerului și ai poporului purtător al numelui lui Hristos.

Ne bucurăm împreună cu Preafericirea Voastră și cu tot poporul Român, cu prilejul acestei Sărbători, și bisericești și naționale, și pregustăm din bucuria dată de sfințirea noastră prin săvârșirea Jertfei celei fără de sânge, mâine, la pomenirea Sfântului Slăvitului Apostol Andrei, a cărui mijlocire către Dumnezeu o cerem spre ocrotirea Bisericii Ortodoxe Române și a întregului popor român.

Foto: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente