Patriarhul României: Sfântul Apostol Andrei ne-a adus lumina Evangheliei lui Hristos

Apostolul Andrei a început creștinarea poporului român, urmat apoi de misionari trimiși de  Sfântul Vasile cel Mare și de Sfântul Ioan Gură de Aur. Astăzi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru toată lucrarea sfântă și mare a Sfântului Apostol Andrei, a subliniat miercuri, 30 noiembrie 2016, Patriarhul României în omilia rostită în Paraclisul Reședinței Patriarhale.

Creştinii ortodocşi români îl cinstesc în fiecare an la data de 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Biserica a rânduit ca astăzi, la Sfânta Liturghie, să fie citit textul evanghelic de la Ioan 1, 35-51 (vezi textul mai jos)

În cuvântul rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat lucrarea misionară deosebită a Sfântului Apostol Andrei.

Astăzi Biserica noastră face pomenirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Sfântul Apostol Andrei este numit cel întâi chemat  pentru că el a fost cel dintâi care l-a întâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Sfântul Apostol Andrei este cunoscut prin lucrarea sa misionară în părțile Bitiniei, Traciei, Sciției, dar și în Macedonia. Sfântul Apostol Andrei a ajuns să propovăduiască până în Patras, lângă Corint, unde a primit moarte de martir. Apostolul Andrei a propovăduit Evanghelia și strămoșilor noștrii daco-romani, în Dobrogea de astăzi, a spus Patriarhul României.

De asemenea, Preafericirea Sa a enumerat sfinții părinți și scriitorii bisericești care au vorbit despre activitatea misionară a Sfântului Apostol Andrei.

Despre propovăduirea Sfântului Apostol Andrei în părțile Pontului, Bitiniei, Traciei și Sciției ne vorbește în secolul al III-lea Sfântul Ipolit, Episcopul Romei. De asemenea, despre misiunea Sfântului Apostol Andrei au vorbit și scriitorii bisericești  Origen și Eusebiu de Cezareea, a precizat Patriarhul Daniel.

Totodată, Patriarhul României a vorbit despre prezența Apostolului Andrei în tradiția românească.

Sfântul Apostol Andrei este foarte popular în tradiția noastră românească, în folclorul românesc, mai ales  în Dobrogea. Sfântul Apostol Andrei ne-a adus lumina Evangheliei lui Hristos. Apostolul Andrei a început creștinarea poporului român, urmat apoi de misionari trimiși de Sfântul Vasile cel Mare și de Sfântul Ioan Gură de Aur. Astăzi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru toată lucrarea sfântă și mare a Sfântului Apostol Andrei.

Evanghelia citită la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. ( Ioan 1, 35-51)

În vremea aceea stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui şi privind pe Iisus, care trecea, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit grăind acestea şi au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i mergând după El, i-a întrebat: ce căutaţi? Iar ei I-au răspuns: Rabi (ce se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Deci au mers şi au văzut unde locuia şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la al zecelea ceas şi Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră pe Ioan şi veniseră după Iisus. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său şi i-a spus: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte: Hristos). Şi l-a adus la Iisus, care, privind la el, i-a zis: tu eşti Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chifa (care se tâlcuieşte: Petru). Iar a doua zi a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida, din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: am aflat pe Acela despre care a scris Moise în lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a zis: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: iată, cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug. Natanael L-a întrebat: de unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.

Foto: Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente