Patriarhul României la hramul Mănăstirii Antim

Mănăstirea Tuturor Sfinților din inima Bucureștilor, cunoscuta ctitorie a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și-a sărbătorit hramul astăzi, 30 iunie 2013. Bucuria credincioșilor care au participat la sfintele slujbe oficiate cu prilejul hramului a fost întregită de prezența în mijlocul lor a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre această mare sărbătoare a Bisericii.

„Duminica Tuturor Sfinților ne arată trei adevăruri mari. În primul rând ea ne arată că rostul venirii Sfântului Duh în lume, sau al pogorârii Sfântului Duh este întemeierea Bisericii lui Hristos și sfințirea oamenilor. În al doilea rând Duminica Tuturor Sfinților ne arată că deși fiecare sfânt are o legătură personală unică și irepetabilă cu Dumnezeu, totuși fiecare sfânt se află în comuniune cu ceilalți sfinți bineplăcuți lui Dumnezeu. În al treilea rând Duminica Tuturor Sfinților ne arată că Biserica a instituit această sărbătoare deoarece sfinții lui Dumnezeu sunt mai mulți decât cei cunoscuți de Dumnezeu. Există o mulțime de sfinți neștiuți de către oameni dar cunoscuți de Dumnezeu care îi descoperă la diferite momente din istorie prin unele minuni sau pe alții îi va descoperi doar la a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Totodată Părintele Patriarh a explicat celor prezenți înțelesul sfințeniei, arătând că numai Dumnezeu este sfânt prin natură, oamenii devenind sfinți numai prin legătura cu Dumnezeu: „Rostul venirii Sfântului Duh este sfințirea oamenilor. Prin Sfântul Botez începe sfințirea oamenilor dar această sfințire se continuă toată viața. Este o sfințire spre rodire, de aceea Sfântul Apostol Pavel vorbește despre roadele Duhului Sfânt. În Botez ni se dau semințele sfințeniei, prin credință și fapte bune, prin conlucrare cu harul lui Dumnezeu noi facem să crească semințele virtuților, ale sfințeniei și așa omul crește în sfințenie. Sfințenia este o creștere duhovnicească a omului credincios în relația cu Dumnezeu cel Unul Sfânt, sfințenia nu este o simplă calitate morală, ci este împărtășirea oamenilor din Sfințenia lui Dumnezeu cel Unul Sfânt. Numai Dumnezeu este sfânt prin natură, oamenii se sfințesc prin legătura cu Dumnezeu cel Unul Sfânt. În Liturghia Ortodoxă se spune Să luăm aminte, Sfintele Sfinților; sfintele darurilor se dau sfinților și răspunsul credinciosului este: Unul este sfânt, Unul Domn Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Deci, recunoaștem că nu omul este izvorul sfințeniei, ci Dumnezeu cel Unul Sfânt care împărtășește Sfințenia Sa celor care cred în El, îl iubesc pe El în rugăciune și în fapte bune, împlinesc voia Lui în viața lor. Această sfințire începe cu Taina Botezului, de aceea în ziua Pogorârii Duhului Sfânt se constituie Biserica ca adunare a persoanelor diferite și a popoarelor diferite în iubirea Preasfintei Treimi. Este mare taina Bisericii pentru că numai Duhul Sfânt poate ține laolaltă oameni cu temperamente diferite, cu vârste diferite,de profesiuni diferite, din locuri diferite, de limbi diferite, de culturi diferite”.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că cea mai puternică parte a Bisericii este comuniunea sfinților.

„Duminica Tuturor Sfinților ne arată comuniunea sfinților, frumusețea lor de a fi laolaltă în gândire comună, în lucrare și preamărire comună față de Dumnezeu. În fiecare zi avem în calendar mai mulți sfinți, dar există nevoia ca toți acești sfinți pomeniți pe rând să aibă și o zi în care să fie pomeniți toți laolaltă pentru a arăta frumusețea Bisericii celei Una, Sfânta, Sobornicească și Apostolească. Adică Biserica este mai întâi de toate comuniunea sfinților, cea mai puternică parte a Bisericii este comuniunea sfinților. Iar noi în măsura în care urmăm această comuniune a sfinților rămânem în Biserică. Când ne-am rupt din comuniunea sfinților prin erezie sau prin încălcarea voii lui Dumnezeu ne depărtăm și de sfinți și de Sfânta Biserică în ansamblul ei. Deci, această zi este ziua tuturor sfinților laolaltă și ea are o frumusețe deosebită, dar totuși trebuie să menționăm faptul că deși în fiecare zi pomenim mai mulți sfinți totuși în Sfânta Liturghie, în fiecare zi sunt pomeniți toți sfinții, nu toți sunt pomeniți pe nume, dar sunt pomeniți la proscomidie și la rugăciunile euharistice de după sfințirea cinstitelor daruri pe cete, cetele patriarhilor, proorocilor, apostolilor, ierarhilor, mucenicilor, etc. Între acești sfinți Maica Domnului este cea dintâi, ea este numita Preasfânta, Întru tot Sfânta. Ca și Sfânta Treime care este numită Preasfânta și Maica Domnului este numită așa deoarece Unul din Sfânta Treime, Fiul Lui Dumnezeu s-a născut ca Om din ea. Ea este cea mai aproape de Preasfânta Treime”, a spus Părintele Patriarh.

La final, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit mai multe cărți pentru biblioteca mănăstirii, iar din partea obștei monahale, Părintele Patriarh a primit o icoană reprezentând comuniunea tuturor sfinților.

„La 300 ani de la întemeierea acestei sfinte mănăstiri de către ctitorul ei deosebit numit de către istoricii vremurilor un geniu al multor arte, această ctitorie nu s-a vrut numai un așezământ monahal, ci și un centru cultural datorită calităților deosebite ale ctitorului, Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, un pictor deosebit, un sculptor deosebit, mai ales un ctitor al limbii cultice românești, întemeietor al cărților de cult în grafia latină, de aceea noi, obștea nu numai monahală, ci și obștea antimistă a sfintei noastre mănăstiri vrem să dăruim Preafericitului Părinte Patriarh o icoană a tuturor sfinților”, a spus Protos. Vicențiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim.

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a binecuvântat noua brutărie a așezământului monahal.

Mănăstirea Antim din Capitală a fost construită între anii 1713-1715, prin strădania Sfântului Antim Ivireanul, pe atunci Mitropolit al Ungrovlahiei, după planurile întocmite chiar de acesta.

Comentarii Facebook


Știri recente