Patriarhul României în prima zi a anului 2017: În faţa lui Dumnezeu nu contează cât am adunat în jurul nostru, ci cât de multe bogăţii spirituale am adunat în sufletul nostru

În prima zi a Anului Nou civil Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului. De asemenea, se face și pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată în 1 ianuarie 2017 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alături de Patriarhul Daniel s-au aflat Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

După citirea textului biblic (Marcu 1, 1-8), Părintele Patriarh a rostit un cuvânt în care a vorbit despre sărbătorile de astăzi.

Potrivit tradiţiei iudaice, la opt zile copiii de parte bărbătească erau tăiaţi împrejur şi li se atribuia nume. Rostul naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, precum şi programul lucrării Lui în lume este înscris în numele Lui, a explicat Preafericirea Sa.

Tăierea împrejur era semnul poporului credincios ca să se deosebească de celelalte popoare, dar se făcea şi în amintirea izbăvirii evreilor din robia egipteană. Această tăiere împrejur la opt zile era însoţită de atribuirea unui nume pruncului. Pruncul Iisus a primit acest nume de «Iisus», pentru că aşa a prevestit îngerul Fecioarei Maria, dar şi dreptului Iosif. Rostul naşterii Sale şi programul lucrării Lui în lume este înscris în numele Lui, şi anume «Dumnezeu mântuieşte». Cu alte cuvinte, Cel Care S-a născut nu este un om obişnuit, ci este Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor, adică pentru izbăvirea lor din păcat şi moarte.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Această semnificaţie profundă a numelui lui Iisus face ca însăşi pronunţarea numelui să aibă un efect benefic, sfinţitor şi mântuitor. De aceea, mai târziu sfinţii părinţi pustiei au folosit adesea numele lui Iisus în rugăciunea inimii zicând: «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul»! Această rugăciune intensă se bazează pe puterea duhovnicească a numelui lui Iisus. Toate făpturile sunt chemate să se închine numelui lui Iisus Hristos şi să mărturisească toţi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu în slava lui Dumnezeu Tatăl, a precizat Părintele Patriarh.

Botezul creştin a înlocuit tăierea împrejur după trup, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Apostol Pavel ne arată că tăierea împrejur potrivit Legii vechi era doar o prefigurare a botezului care este tăiere împrejur duhovnicească în înţelesul că tăiem din jurul inimii şi aruncăm deoparte tot ceea ce este gând, cuvânt şi faptă rea. Tăierea împrejur cea duhovnicească nu are loc în trup, ci în Duhul. Duhul Sfânt care locuieşte în omul botezat îl pregăteşte pentru o viaţă nouă tăind tot ce este gând, cuvânt şi faptă păcătoasă pentru ca cel care este botezat să crească duhovniceşte în Iisus Hristos prin harul Sfintei Treimi primit la botez.

A doua sărbătoare pe care o prăznuim astăzi este pomenirea Sfântului Vasile cel Mare. Părintele Patriarh a elogiat viaţa şi activitatea marelui ierarh.

El s-a născut în Capadocia, în anul 330 şi a trecut la Domnul în anul 379 la 1 ianuarie. A studiat la Cezareea Capadociei, unde s-a născut, apoi la Constantinopol. După aceea, a mers la Atena, unde era cea mai înaltă şcoală din timpul său şi unde l-a cunoscut pe Sfântul Grigorie Teologul, fiul lui Grigorie de Nazianz. Această şansă de a se cunoaşte cei doi mari oameni ai Bisericii a fost foarte roditoare pentru Biserică. Ei nu cunoşteau decât două drumuri: Biserica şi şcoala. Sfântul Vasile cel Mare a întemeiat, pe lângă biserici, azile şi spitale, case pentru bătrâni şi bolnavi, dar şi pentru pelerini. Deşi a fost Arhiepiscop al Cezareei Capadociei doar nouă ani, a lucrat cât alţii în nouăzeci de ani prin râvna, înţelepciunea şi dăruirea sa jertfelnică. Sfântul a fost un mare părinte capadocian. El a avut legături speciale cu Dacia noastră, a avut rude pe teritoriul ţării noastre şi printre aceste rude se afla şi Sfântul Sava de la Buzău care a fost martirizat în anul 370. El este foarte popular în poporul român. De aceea, sunt foarte mulţi care îi poartă numele şi derivate.

Tot astăzi sărbătorim şi Anul Nou civil 2017. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să devenim mai apropiaţi de El şi de semenii noştri în Anul Nou în care am intrat, s-a rugat Patriarhul Daniel.

Biserica are un An Nou Bisericesc care începe la 1 septembrie. Anul Nou civil începe la 1 ianuarie. Acum, la început de an, ne gândim ce am realizat în anul care a trecut şi ne propunem noi realizări în anul în care am intrat. E bine ca noi mai întâi să facem bilanţul realizărilor duhovniceşti şi mai puţin a celor materiale, pentru că în faţa lui Dumnezeu nu contează cât am adunat în jurul nostru, ci cât de multe bogăţii spirituale am adunat în sufletul nostru. În aceste zile ne gândim dacă am fost în anul 2016 mai evlavioşi, milostivi, buni decât în 2015. Îl rugăm pe Dumnezeu, aşa cum am făcut şi la miezul nopţii, să ne ajute să devenim mai apropiaţi de El şi de semenii noştri în Anul Nou în care am intrat, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.

La final, Părintele românilor ortodocşi de pretutindeni le-a transmis urări celor care îşi sărbătoresc astăzi ziua onomastică: Tururor celor care poartă numele de Vasile, Vasilica şi derivate le dorim Ani mulţi cu sănătate şi multă pace în suflet, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române la Sfânta Liturghie, iar la Slujba Utreniei de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată o slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul care a trecut.

Foto: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente