Patriarhul României în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul bucureștean Pantelimon

Biserica Ortodoxă sărbătorește, joi, 29 august 2013, Tăierea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul.

În cuvântul de învățătură rostit în Parohia „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” din cartierul bucureștean Pantelimon, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a evocat virtuțile Sfântului Ioan.

„Sfântul Ioan Botezătorul a fost binecuvântat de Dumnezeu să fie Înaintemergătorul Domnului. A fost profețit din Vechiul Testament ca fiind îngerul care este înainte mergător al Domnului și care strigă Pregătiți căile Domnului, drepte faceți cărările Lui. Într-adevăr nașterea Sa a fost în chip minunat binevestită de Arhanghelul Gavriil pe când tatăl său, preotul Zaharia, se afla în templul (…) Evangheliile ne spun că era îmbrăcat în haină aspră de păr de cămilă, era încins cu o curea de piele, purta sandale în picioare și era un ascet care nu a mâncat pâine și nici nu a băut vin și se hrănea doar cu lăcuste sălbatice și cu miere sălbatică, ducând o viață aspră de rugăciune, încât el a devenit, ca și Sfântul Ilie din Vechiul Testament, un prototip al monahilor, al viețuitorilor în pustie, a celor care postesc mult și se roagă mult și se hrănesc mai ales prin rugăciune din prezența iubirii milostive a lui Dumnezeu”, a arătat Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Daniel a explicat credincioșilor de ce ziua de astăzi, potrivit rânduielii Bisericii, este zi de post aspru: „Această sărbătoare este o zi de post aspru pentru că Sfântul Ioan Botezătorul a fost ucis din cauza a două patimi mari: îmbuibarea și desfrânarea. De aceea, a rânduit Biserica noastră cu multă înțelepciune, bazată pe experiența sfinților, ca această zi să fie o zi de post pentru a ne aminti mai bine despre pătimirea Sfântului Ioan Botezătorul care a fost unul dintre cei mai mari postitori și rugători în pustie, dar și pentru a ne atenționa că atunci când prăznuim o zi importantă din viața noastră trebuie să păstrăm cumpătarea și să nu devenim pătimași și nici ucigători de semeni, prin cuvânt sau prin faptă”.

Sfântul Ioan Botezătorul are ca misiune de Înaintemergător să arate că Mântuitorul lumii sau Mesia pe care îl aștepta poporul evreu este Iisus din Nazaret

În continuare, Patriarhul României a arătat că lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul ca și Înaintemergător al Domnului este de a mărturisi dumnezeirea lui Iisus Hristos: „Sfântul Ioan Botezătorul are misiunea de a pregăti Calea Domnului, botezul său nu este botezul creștin, el însuși spunea: Eu vă botez cu apă spre pocăință, ca pregătire, dar Cel ce vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Prin aceasta el arăta că adevăratul botez este botezul în numele lui Iisus Hristos, este botezul creștin, iar botezul lui Ioan era doar începutul sau pregătirea pentru botezul în apă și în Duh Sfânt. Sfântul Ioan Botezătorul are ca misiune de Înaintemergător să arate că Mântuitorul lumii sau Mesia pe care îl aștepta poporul evreu este Iisus din Nazaret. El îl prezintă lumii la Iordan când Iisus vine să se boteze deși era fără de păcat și Ioan ezită să îl boteze pe Iisus, totuși Iisus îi spuneTrebuie să împlinim toată dreptatea, adică planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Atunci vede că un porumbel a venit și a stat deasupra capului lui Iisus, cerurile s-au deschis și un glas din ceruri a spus Acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit. Sfântul Ioan Botezătorul spune că a primit prin descoperire de la Dumnezeu această misiune să binevestească lumii că Iisus din Nazaret este Mesia, este Hristosul, Cel care va fi Mântuitorul lumii. Deci, el îl prezintă mulțimilor pe Iisus și mărturisește dumnezeirea Lui zicând Cu adevărat acesta este Fiul Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a spus Cel peste care vei vedea că va veni Duhul Sfânt în chip de porumbel Acela este Cel ce va mântui lumea. Deci, avem în lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul ca Înaintemergător această mărturisire a dumnezeirii lui Iisus Hristos”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit și despre rolul de mijlocitor al Sfântului Ioan Botezătorul pentru oameni înaintea lui Dumnezeu: „Sfântul Ioan Botezătorul este considerat de Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind cel mai mare om născut din femeie și ca atare Biserica îl pomenește în slujbele ei imediat după Maica Domnului. În general, pe catapetesmele bisericilor noastre, în dreapta lui Iisus Hristos este Maica Domnului și apoi Sfântul Ioan Botezătorul. În icoana Deisis, adică a Judecății de Apoi, Hristos Domnul stă în mijloc, pe tronul de judecată, Maica Domnului în dreapta și Sfântul Ioan Botezătorul în stânga ca fiind mijlocitor pentru oamenii care s-au pocăit, dar care nu au mai trăit să facă și faptele vrednice de pocăință. Deci, prin rugăciunile Maicii Domnului și ale Sfântului Ioan Botezătorul, Dascălul pocăinței, Dumnezeu se milostivește de cei care au murit în stare de pocăință chiar dacă nu au mai putut arăta pocăința lor prin fapte. Așadar, în ceasul judecății se ia în seamă starea în care ne-a găsit moartea. Dacă ne-a găsit în stare de credință sau necredință, de pocăință sau nepocăință”.

Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit de Biserică prin șase zile de pomenire, a spus Preafericitul Părinte Daniel, arătând că dintre acestea „trei zile de pomenire sunt însemnate cu roșu în calendar: 7 ianuarie – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie – Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și 29 august – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Mai avem: 23 septembrie – Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, 24 februarie – Întâia și a doua aflare a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul și 25 mai – A treia aflare a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul. Acestea trei din urmă sunt însemnate cu negru în calendar. Deci, după Maica Domnului care are nouă zile de pomenire în calendar, din care cinci sunt însemnate cu roșu, Sfântul Ioan Botezătorul are șase zile de pomenire”.

„Sfântul Ioan Botezătorul este prototipul viețuitorilor din pustie, prototipul sau icoana spirituală a celor care postesc mult și se roagă mult, a celor care se luptă cu păcatul, cu patimile, cu lucrările duhurilor rele în lume, de aceea el este mare ocrotitor al familiei, al monahilor și al tuturor credincioșilor care se luptă în lumea aceasta să trăiască cinstit și curat”, a spus Preafericirea Sa.

Sfântul Ioan Botezătorul este dascăl al pocăinței, dar este și dascăl al înfrânării

Patriarhul României subliniat importanța înfrânării pentru viața credincioșilor: „Sfântul Ioan Botezătorul este dascăl al pocăinței, dar este și dascăl al înfrânării. El ne arată cât de păgubitoare și de ucigătoare sunt patimile beției și ale desfrânării. O mulțime de familii care sunt cuprinse de patimile acestea dau naștere la copii care suferă apoi din cauza părinților violenți, a certurilor din familie sau din cauza dezbinării. De aceea, adesea copiii nevinovați ca și Sfântul Ioan Botezătorul sunt primele victime ale acestor patimi. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul este mare rugător pentru cei care suferă ca victime ale beției, desfrânării, puterii în societate folosită nu spre binele poporului, ci spre răul lui. Așadar, adresăm lui rugăciuni mai ales în aceste zile de pomenire ale Sfântului Ioan să ne ajute să luptăm cu toate patimile și în același timp să înmulțim iubirea curată și sfântă, să cultivăm bucuria într-o măsură a sănătății, a înfrânării. Cei care nu postesc de bunăvoie cu timpul vor posti de nevoie, iar cine nu ține posturile fixate de Biserică în curând va ține posturile sau dieta fixată de doctori. De aceea înfrânarea este deodată o lucrare duhovnicească, dar și una de sănătate”.

Sursa cea mai sigură și mai puternică a iubirii curate este rugăciunea

În finalul cuvântului Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța rugăciunii ea fiind sursa cea mai sigură pentru iubirea curată: „Este de remarcat faptul că în vremea noastră societatea este una de consum, una în care lăcomia ia locul înfrânării, al cumpătării și o mulțime de oameni suferă din cauza lăcomiei altora și în același timp din cauza faptului că oamenii se hrănesc aproape exclusiv cu lucruri materiale. De aceea, ei nu mai au timp să hrănească sufletul cu rugăciunea, cu citirea Sfintei Scripturi, cu citirea vieților Sfinților, cu participarea la sfintele slujbe și cu împărtășirea din Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos întrucât societatea este excesiv de materialistă, viața spirituală diminuat. Când se răcește iubirea dintre oameni este semnul că oamenii se roagă puțin. Sursa cea mai sigură și mai puternică a iubirii curate este rugăciunea. Sfântul Isaac Sirul spune: Dragostea curată se naște din rugăciune„.

Daruri pentru biserica Parohiei „Sfântul Ioan” – Pantelimon

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit bisericii Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul”, la finalul Sfintei Liturghii, mai multe volume apărute la editurile Patriarhiei Române.

Preafericirea Sa l-a felicitat pe părintele paroh pentru lucrarea misionară, pentru construirea centrului social dar și pentru lucrările de înfrumusețare a lăcașului de cult.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel vizitat clădirea unde, din toamna acestui an, va funcționa centrul social al parohiei, cu o cantină socială și un cabinet medical.

Comentarii Facebook


Știri recente