Patriarhul României: Botezul Domnului este lumina vieții noastre și a întregului univers

Botezul Domnului este lumina vieții noastre și a întregului univers. De aceea, la sfârșitul troparului Botezului Domnului se spune: «lumea ai luminat». Botezul Domnului Iisus Hristos deschide Cerurile, ne arată Taina Sfintei Treimi. Poporul care stătea în întuneric a văzut Lumină mare, iar celor care se aflau în latura și în umbra morții le-a răsărit Lumina, a evidențiat duminică, 8 ianuarie 2017, Patriarhul României în omilia rostită la Paraclisul Reședinței Patriarhale.

Creştinii ortodocşi se află în Duminica după Botezul Domnului. Biserica a rânduit ca astăzi, la Sfânta Liturghie, să fie citit textul biblic de la Matei 4, 12-17. (vezi textul pericopei evanghelice mai jos).

În cuvântul rostit la Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre legătura dintre Lumina Botezului Domnului și Lumina Evangheliei Sale.

Duminica aceasta este numită după Botezul Domnului și are ca temă principală începutul propovăduirii Domnului Iisus Hristos. Ea ne arată că Mântuitorul Hristos este Lumina vieții veșnice. Duminica aceasta are semnificații duhovnicești legate de botez, de viața noastră, de lumina Evangheliei și de Taina Pocăinței. În primul rând, vedem legătura dintre lumina Botezului Domnului Hristos și Lumina Evangheliei Sale. Mântuitorul Iisus Hristos a început să propovăduiască Evanghelia Sa după ce s-a botezat în apele Iordanului. În al doilea rând, la sfârșitul Evangheliei de astăzi vedem îndemnul: «Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor». Acest îndemn ne arată legătura care există între Botezul Domnului și Taina Pocăinței, pocăință la care El cheamă pe oameni ca să intre în Împărăția Cerurilor, a subliniat Patriarhul Daniel.

De asemenea, Preafericirea Sa a evidențiat faptul că prin Botezul Mântuitorului Hristos, Lumina lumii, s-au deschis Cerurile.

Botezul Domnului este lumina vieții noastre și a întregului univers. De aceea, la sfârșitul troparului Botezului Domnului se spune: «lumea ai luminat». Botezul Domnului Iisus Hristos deschide Cerurile, ne arată Taina Sfintei Treimi. La începutul activității sale publice, Mântuitorul Hristos pune ca temelie botezul Său în Iordan, iar la sfârșitul activității Sale pământești, înainte de a se înălța la Cer, a poruncit Apostolilor să meargă, să învețe toate popoarele și să le boteze în numele Sfintei Treimi. Lumina cea mare, despre care vorbește Evanghelia de astăzi, este plinătatea Revelației lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare, iar cei care se aflau în latura și în umbra morții, acestora le-a răsărit Lumina. Lumina cea mare care s-a arătat poporului Israel este însuși Iisus Hristos, Lumina lumii, Dumnezeu cel veșnic Care S-a făcut om din iubire pentru oameni, a spus Preafericirea Sa.

Totodată, Părinte Patriarh Daniel a subliniat legătura dintre botez și pocăință în vederea mântuirii omului.

La sfârșitul Evangheliei de astăzi, Mântuitorul ne arată  legătura care există între pocăință și intrarea în Împărăția Cerurilor care este iubirea Preasfintei Treimi împărtășită îngerilor și oamenilor ce cred în Hristos. Când Mântuitorul spune: «S-a apropiat Împărăția Cerurilor» înseamnă că Împărăția Cerurilor nu mai este doar în Ceruri, ci a venit pe Pământ prin Iisus Hristos. În Împărăția Cerurilor intră doar aceia care își schimbă viața, care se pocăiesc de păcatele lor, cred în Hristos și se vor boteza. Botezul este ușa intrării în Împărăția Cerurilor, iar Pocăința este calea de pregătire pentru botez. Botezul se săvârșește o singură dată însă pocăința se săvârșește des, ori de câte ori este nevoie, a spus Preafericirea Sa.

Duminica după Botezul Domnului

Matei 4, 12-17

În vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea; şi părăsind Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftalim, ca să se împlinească ce s-a scris prin Isaia proorocul, care zice: pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor care şedeau în ţinutul şi în umbra morţii, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor.

Comentarii Facebook


Știri recente