Patriarhul Kirill la aniversarea de 70 de ani a Patriarhului Daniel: Ați făcut multe spre zidirea Trupului lui Hristos

Pot da mărturie cu convingere că în anii slujirii de arhipăstor și Patriarh ați făcut multe spre zidirea Trupului lui Hristos (Efeseni 4, 12), subliniază Patriarhul Kirill al Rusiei în mesajul de felicitare adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Patriarhul Moscovei îl numeşte pe PF Daniel un „fiu plin de vrednicie al poporului român celui binecinstitor” şi precizează că Biserica Ortodoxă Română desfășoară energic, sub omoforul actualului patriarh, activități misionare, sociale și educaționale, aducând mărturie despre iubirea lui Dumnezeu și a adevărurilor Evangheliei înaintea inimilor și a minților oricărui om care vine în lume (Ioan 1, 9).


Text integral:

Preafericirea Voastră,
Iubit frate întru Hristos și coliturghisitor,

Vă felicit cordial cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani.

Sărbătorirea acestei date importante ne oferă ocazia, privind cu ochii minții calea pe care ați parcurs-o până astăzi, să aducem laudă lui Dumnezeu pentru milele Sale cele bogate pe care Vi le-a arătat și să cerem binecuvântare pentru noi înfăptuiri întru Slava Numelui Său.

Fiu plin de vrednicie al poporului român celui binecinstitor, I-ați urmat lui Hristos Domnul în epoca asupririi credinței, atunci când necazurile și greutățile îl pândeau pe fiecare om care se hotăra să-și dedice viața slujirii Sfintei Biserici.

Preaînțeleptul Dumnezeu, Cel Care îi preamărește pe cei ce-L slăvesc pe El (1 Regi 2, 30), a arătat lumii bogată dăruire asupra personalității Preafericirii Voastre în cele mai diverse planuri. Activitatea științifică intensă pe care ați început-o sub conducerea remarcabilului teolog român, părintele Dumitru Stăniloae, v-a adus faima unui savant cu autoritate și a unui învăţător bisericesc.

Ne cunoaștem de un timp atât de îndelungat, încât acesta poate fi măsurat în multe decenii. Ne-au apropiat multe ascultări cu răspundere încredințate de Bisericile noastre, precum și dorința arzătoare de a sluji întăririi credinței sfinte a strămoșilor, sădită în noi de îndrumători.

Pot da mărturie cu convingere că în anii slujirii de arhipăstor și Patriarh ați făcut multe spre zidirea Trupului lui Hristos (Efeseni 4, 12). Astăzi, Biserica Ortodoxă Română desfășoară energic, sub omoforul Preafericirii Voastre, activități misionare, sociale și educaționale, aducând mărturie despre iubirea lui Dumnezeu și a adevărurilor Evangheliei înaintea inimilor și a minților oricărui om care vine în lume (Ioan 1, 9).

Prin osârdia Preafericirii Voastre, în centrul Bucureștilor a fost înălțată o maiestuoasă catedrală simbolizând importanța nepieritoare a Sfintei Ortodoxii pentru trecutul, prezentul și viitorul României.

Preafericirea Voastră, cu prilejul aniversării pe care o sărbătoriți, primiți sincerele mele urări de putere duhovnicească și trupească, îndrăzneală în rugăciunile de Întâistătător pentru turma cea de Dumnezeu păzită, cât și luminare nestrămutată și ajutor neîncetat de sus în slujirea patriarhală pe care o desfășurați.

Domnul cel Atotmilostiv să Vă păzească în sănătate deplină și pace întru mulți ani!

Cu frățească dragoste întru Hristos,

 Kirill,
Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente