Patriarhul: „El transformă suferința noastră în biruință, lupta noastră în victorie. Cu Hristos toate devin ușoare”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că Crucea este pusă în mijlocul Postului, în Duminica a treia, ca semn de întărire, de încurajare, de îmbărbătare pentru credincioși.

Părintele Patriarh a explicat că Mântuitorul ajunge prin suferința Crucii la bucuria Învierii și ne îndeamnă și pe noi să luptăm să biruim patimile egoiste pentru a simți bucuria întâlnirii cu Hristos.


#CaleaPostului


Duminică, Preafericirea Sa a participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

În predica rostită la finalul slujbei, Patriarhul Daniel a spus că textul evanghelic duminical ne invită la o luptă cu egoismul.

„În lucrarea aceasta de răstignire a egoismului și de eliberare a iubirii care devine iubire milostivă, iubire smerită, iubire sfințită Mântuitorul arată că sunt trei trepte: De voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze”.

Adică cele trei trepte pentru a deveni ucenic al lui Hristos sunt: lepădarea de sine, asumarea sau luarea crucii și urmarea lui Hristos.

Să nu mai fim noi centrul atenției noastre

Patriarhul a detaliat ce înseamnă fiecare din cele trei trepte.

„Lepădarea de sine înseamnă lepădarea de un mod egoist de a trăi, și anume: să nu mai fim noi centrul atenției noastre, ci Hristos Dumnezeu să fie centrul vieții noastre”.

„Și în comuniune fiind cu Hristos primim iubirea lui milostivă și smerită și o arătăm în jurul nostru”, a spus PF Daniel.

Nu doar asumare, ci și o luptă

Părintele Patriarh a spus că „asumarea sau luarea crucii înseamnă asumarea tuturor neputințelor, neîmplinirilor și suferințelor din viața noastră, dar, în același timp înseamnă și voința de a lupta pentru a birui păcatul, egoismul și toate ispitele din viața noastră”.

„Asumarea crucii nu înseamnă doar asumarea lipsurilor, neputințelor ci, așa cum spunea și Părintele Stăniloae, asumarea crucii înseamnă și o luptă împotriva păcatului, împotriva patimilor egoiste și, în același timp, o luptă pentru a rămâne statornici în dreapta credință și în dreapta viețuire”.

El transformă suferința noastră în biruință

„Iar urmarea lui Hristos înseamnă a împlini în viața noastră voința Lui”, a continuat Patriarhul.

„Și prin aceasta noi, când suntem uniți cu Hristos cel răstignit și înviat prin rugăciune, Sfintele Taine și prin faptele bune, atunci simțim ajutorul Lui. El transformă suferința noastră în biruință, el transformă lupta noastră în victorie asupra suferințelor, încercărilor vieții. Și cu Hristos toate devin ușoare”.

„Hristos, când zice Să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze cel ce voiește să vină după Mine, ne cheamă să aducem suferința, neîmplinirile, eșecurile noastre, dar și strădaniile noastre pentru a deveni mai milostivi – pe toate acestea le aducem lui Hristos. Și El umple cu lumina iubirii Sale smerite și milostive viața noastră”, a adăugat Patriarhul Daniel.

„Și atunci crucea devine ușoară pentru că este purtată împreună cu Hristos. Viața devine luminoasă și plină de nădejde pentru că Hristos Domnul cel răstignit și înviat transformă crucea în scară către de biruință, în ridicare din păcat și degustare a bucuriei Îniverii”.


#NuVăTemeți


Pierderea vieții și mântuirea vieții

Concluzia Părintelui Patriarh a fost că „Evanghelia de astăzi este o evanghelie a luptei duhovnicești. Este o evanghelie de postire, de răstignire a patimilor egoiste, dar și de biruință împreună cu Hristos asupra încercărilor vieții”.

„De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că fără El nu ne putem mântui: Cel ce voiește să-și scape viața o va pierde, dar cel care o pierde pentru Mine și Evanghelie, spune El, acela o va mântui”.

„Ce înseamnă a mântui viața?”, a întrebat Părintele Patriarh. „Înseamnă a uni pe om cu Dumnezeu, Izvorul vieții veșnice”.

„Mântuirea înseamnă unirea omului credincios cu Hristos cel ce a biruit păcatul și moartea și a dăruit lumii viață veșnică. Numai unindu-ne cu Hristos biruitorul morții și al iadului și dăruitorul vieții veșnice putem dobândi mântuirea sau viața veșnică fericită în lumina, pacea și bucuria Preasfintei Treimi”.


#MaiTareCaMoartea


„Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos cel răstignit și înviat să ne dăruiască și nouă bucuria biruinței asupra păcatului și bucuria întâlnirii cu El, cel înviat din morți, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire, pentru a putea și noi cânta, sărutând Sfânta Cruce: Crucii Tale ne închinăm Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim. Amin”, a încheiat Patriarhul României.


Foto: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente