Patriarhul Ecumenic: În anul 2019, iubirea să învingă indiferența față de semeni

În discursul său din prima zi a anului, rostit în Sala Tronului, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi-a exprimat nădejdea ca în anul 2019 iubirea să triumfe în faţa indiferenţei faţă de semeni.

Cuvântul la început de an a fost rostit imediat după binecuvântarea „Vasilopitei”, un cozonac preparat conform tradiţiei greceşti, în prima zi a noului an.

El a transmis urări de bine pentru Anul Nou tuturor fiilor Patriarhiei Ecumenice și a făcut referire la activitatea rodnică desfășurată în anul care a trecut.

Sanctitatea Sa a evidențiat că în 2018, la fel ca şi în ceilalţi ani,  Patriarhia Ecumenică  a promovat dialogul cu lumea contemporană.

Sanctitatea Sa a subliniat că Biserica lui Hristos poartă grijă de păstoriţii ei, „aude strigătul celor osteniţi şi împovăraţi”, celor care sunt „victime ale violenţei, exploatării şi discriminării” şi se luptă ca să ofere alinare, pace şi speranţă.

În discursul său, Patriarhul Ecumenic a evidenţiat cele două aniversări importante din anul 2018: împlinirea a 70 ani de la adoptarea declaraţiei drepturilor omului şi de la înfiinţarea Consiliului Mondial al Bisericilor.

De asemenea, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a amintit de iubire creştină atât de mult practicată în Biserica lui Hristos.

În grija centrală a Bisericii Mamă, a spus Patriarhul Ecumenic, anul trecut a fost apărarea păcii și dreptăţii. El a remarcat că trebuie să existe astfel de iniţiative la nivel global.

În prima zi a anului 2019, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica „Sf. Gheorghe” din Fanar.

Foto credit: Nikos Manghinas/Patriarhia Ecumenică

Comentarii Facebook


Știri recente