Patriarhul Ecumenic cheamă la trezvie și înnoirea vieții în cuvântul catehetic la începutul Postului Mare

Ecumenical Patriarch Bartholomew

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a transmis un cuvânt catehetic la începutul Sfântului și Marelui Post în care cheamă pe credincioși la reînnoirea vieții și la dobândirea trezviei și a pocăinței.

Postul Mare, spune Patriarhul Ecumenic, este o perioadă în care trebuie să conștientizăm efemeritatea lucrurilor materiale și să ne îndreptăm spre lucrurile duhovnicești nevăzute.

Patriarhul Bartolomeu subliniază nevoia trezviei duhovnicești și face referire la condacul Canonului Sfântului Andrei Criteanul care se cântă în timpul Canonului Mare ca la un strigăt al sufletului omului care conștientizează deșertăciunea și efemeritatea vieții.

Numai atunci când ne pocăim de faptele care vin în contradicție cu învățăturile Evangheliei, continuă Patriarhul Ecumenic, primim har și milă de la Hristos Dumnezeu.

Suntem chemați să trăim Postul Mare ca un timp de reînnoire conștientă și de trezvie, ca un moment veșnic al identității noastre ortodoxe. Această reînnoire spirituală este posibilă doar dacă trăim în Hristos și dacă îl experimentăm pe Hristos în Biserică.

Patriarhul Ecumenic încheie mesajul său prin invocarea mijlocirilor tuturor Sfinților pentru ca toți credincioșii să parcurgă perioada Postului după vrednicia chemării lor.

Redăm în continuare traducerea în limba română a cuvântului catehetic al Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, adresat la începutul Postului Mare.

Traducere de Basilica.ro


†Bartolomeu
Din mila lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic
Către plenitudinea Bisericii
Harul și Pacea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
Împreună cu rugăciunea, binecuvântarea și iertarea noastră să fie cu voi!

Iubiți frați și binecuvântați fii în Domnul,

Cu harul și iubirea de oameni a Domnului, de mâine intrăm în Sfântul și Marele Post, cea mai potrivită perioadă pentru întoarcerea spre Domnul a  sufletului omului, a propriului nostru suflet.

Această perioadă este una de continuă străpungere înaintea tainei lui Dumnezeu care se desfășoară zilnic înaintea noastră: taina mântuirii omului. De aceea, oportunitatea pe care ne-o oferă Sfântul Post are o caracteristică specială: reînnoirea și trezvia sufletului care este chemat mai ales în această perioadă plină de îndrumări dumnezeiești și de sfințenie să conștientizeze lucrurile trecătoare și materiale și să progreseze gradual către cele mai mari și mai bune, către cele nevăzute.

În Canonul cel Mare, Sfântul Andrei Criteanul se adresează în mod expresiv și  concis către sine și către tot sufletul întristat și îndurerat de povara ispitelor și grijilor acestei vieți. Sfântul, simțind greutatea sufletului omenesc rănit de păcat, strigă cu agonie: Suflete al meu, suflete al meu, scoală! Pentru ce dormi? Acest strigăt duce la conștientizarea deșertăciunii (vieții) și la frica negrăită în fața sfârșitului vieții pământești: „Sfârșitul se apropie și ai să te tulburi (suflete al meu)”. În fața neașteptatului sfârșit al vieții care vine „ca un fur, noaptea”, iluminatul poet cretan își cheamă sinele și pe orice suflet care suferă și este cuprins de frica nesiguranței: „Scoală”, deci, „ca să se milostivească Hristos Dumnezeu, Care pretutindeni este și pe toate le plinește”.

Învățătura ortodoxă și glasul Părinților ne cheamă pe fiecare, în această perioadă de nevoință, să recunoaștem „cine suntem, unde suntem și încotro ne îndreptăm”. Suntem chemați să conștientizăm deșertăciunea acestei vieți trecătoare și să ne pocăim pentru tot ce am săvârșit până în prezent „cu știință, fie din neștiință, prin cuvânt sau cu fapta, cu deprinderile și cu toate simțurile (noastre)” contrar Evangheliei lui Hristos și legii harului. Numai atunci vom afla milă și har și numai atunci Domnul, Care cunoaște inimile și cugetele și cele mai adânci taine și gânduri ale oamenilor, Se va îngriji de noi și va ierta gândurile noastre nedrepte care ne duc spre fapte în deșert și nefolositoare.

Nevoința care ne stă înainte culminează cu trezvia, reînnoirea și pocăința. Prin pocăință, adică prin cunoașterea stării noastre, și prin mărturisire, viața noastră se încununează „cu iertarea păcatelor, împărtășirea Duhului Sfânt și plinătatea împărăției cerurilor”. Această reînnoire se identifică cu conștiința sufletului care se pocăiește (2 Cor. 1, 12 și Rom. 2, 15) și este un dar al lui Dumnezeu.

Frați și fii întru Domnul,

Noi, creștinii ortodocși, suntem chemați să trăim perioada Sfântului și Marelui Post ca un timp de reînnoire conștientă și de trezvie, ca un moment veșnic al identității noastre ortodoxe. Adică suntem chemați să trăim și să coexistăm cu Hristos. Să viețuim la nivel eclezial și spiritual. Deoarece numai în viața în Hristos există posibilitatea reînnoirii conștiinței noastre și a ridicării noastre în spațiul adevăratei libertăți și al criteriilor infailibile pentru dobândirea odihnei și mântuirii noastre.

La începutul acestei perioade binecuvântate, Patriarhul Ecumenic și Marea Biserică a lui Hristos se adresează fiecărui suflet creștin ortodox care se nevoiește fără consolare și este împovărat cu valorile, plăcerile și desfătările trupului și ale lumii acesteia, călătorind împreună și ne rugându-ne „Împăratului împăraților și Domnul domnilor, Care vine să se junghie și se dă ca hrană credincioșilor”: Doamne, învrednicește pe toți credincioșii ortodocși să treacă în pace și în zdrobirea inimii sfânta perioadă și nevoința care ne stă înainte, „ca prin har și tărie, săvârșind drumul bărbătește, să ajungem toți cu bucurie la domneasca zi a Învierii Tale și purtând cununi să Te lăudăm neîncetat” (Stihiră a lui Teodor, Triod).

Vă binecuvântăm părintește pe toți fiii iubiți și credincioși ai Bisericii Mame. Și uniți cu voi în rugăciuni și cereri, chemăm peste toți puterea cinstitei și de viață Cruci și mijlocirile Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea, ale sfinților îngeri și ale tuturor sfinților, pentru ca toți să petrecem după vrednicia chemării noastre ca ortodocși și astfel să ne bucurăm de desfătarea și slava Învierii Domnului, ale Cărui sunt stăpânirea, mulțumirea, cinstea, puterea și slava în vecii vecilor. Amin

Sfântul și Marele Post 2017

†Bartolomeu al Constantinopolului
cald rugător pentru voi toți înaintea Domnului


Drepturile de traducere aparțin Basilica.ro. Site-urile web care preiau informaţii de pe site-ul www.basilica.ro vor cita sursa informaţiei cu link către site.

Comentarii Facebook


Știri recente