Patriarhul Daniel: Sfinţii Trei Ierarhi sunt modele de păstori sufleteşti

Patriarch Daniel: The Three Holy Hierarchs are models of spiritual pastors

Sfinţii Trei Ierarhi sunt modele de păstori sufleteşti care îmbină credinţa şi cultura, evlavia şi lucrarea misionară a Bisericii, a spus Patriarhul României în cuvântul rostit astăzi. În omilia sa, Părintele Patriarh a evidenţiat principalele virtuţi ale celor trei mari sfinţi ierarhi pe care Biserica îi cinsteşte în această zi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Cei trei arhierei i-au învățat pe oamenii din vremea lor cum să trăiască într-o lume păgână, a transmis Întâistătătorul Bisericii noastre, subliniind rolul lor deosebit în istoria mântuirii.

Predica a fost rostită de Patriarhul nostru la finalul Sfintei Liturghii oficiată luni, 30 ianuarie 2017, în paraclisul Reşedinţei Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul.

Evidenţiind viaţa ascetică şi plină de rugăciune a celor trei corifei ai Ortodoxiei, Patriarhul României a explicat că aceştia au avut o sănătate şubredă din cauza multor zile de post, de rugăciune, de priveghere, de muncă asiduă pentru că nu s-au bizuit pe forţa lor proprie, ci au avut nădejde în Dumnezeu. După cum a spus Preafericirea Sa, Sfinţii Trei Ierarhi purtau comoara Duhului Sfânt în vase de argilă, în trupuri slăbite de post, de priveghere, de muncă intelectuală datorită grijilor multe pentru viaţa şi unitatea Bisericii.

În ceea ce priveşte apărarea dreptei credinţe şi îngrijirea săracilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a asemănat Sfinţilor Apostoli, dar şi profeţilor din Vechiul Testament.

Aceşti trei sfinţi ierarhi au fost apărători ai credinţei în faţa ereziilor cu o râvnă şi cu o înţelepciune deosebită, cu o responsabilitate şi o grijă extraordinară asemenea Sfinţilor Apostoli. De asemenea, ei au fost sprijinitori ai săracilor precum profeţii din Vechiul Testament; aceştia au apărat demnitatea umană care a fost umilită în societate din cauza patimilor egoiste personale sau colective, a spus Patriarhul Daniel, potrivit Radio Trinitas.

Sfinții Trei Ierarhi sunt modele ale milosteniei și rugăciunii, a spus Preafericirea Sa. Grija pentru cei săraci nu s-a manifestat doar prin rugăciuni şi îndemnuri la milostenie, ci aceştia au construit spitale pentru cei bolnavi, aşezăminte pentru cei defavorizaţi şi lipsiţi de cele materiale, fiind promotorii operei sociale instituţionalizate.

 Inspirându-se din evanghelia iubirii milostive a lui Hristos, au propovăduit milostenia, facerea de bine, ajutorarea semenilor şi au făcut apel la ajutorarea săracilor. Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur au  contribuit şi la edificarea unor instituţii de caritate. Nu doar au îndemnat să ajutăm pe cei săraci, ci au construit şi spitale, case pentru săraci, pentru orfani. Prin aceasta vedem că ei sunt promotorii operei sociale instituţionalizate.

Datorită vieţii lor pilduitoare şi râvnei manifestată în apărarea dreptei credinţe, începând cu anul 1936 cei trei mari ierarhi au devenit ocrotitori ai învăţământului teologic.

Pentru lumina pe care ei au răspândit-o în vremea lor şi de-a lungul veacurilor prin scrierile şi prin modelul vieţii lor, a explicat Părintele Patriarh, au fost declaraţi în 1936, la primul congres al Facultăţilor de Teologie de la Atena, patronii spirituali sau ocrotitorii şcolilor de teologie ortodoxă. De aceea, astăzi, în 30 ianuarie, studenţii facultăţilor şi elevii seminariilor ortodoxe au înălţat rugăciuni de mulţumire aduse acestor sfinţi trei ierarhi, a concluzionat Patriarhul României.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente